Print this page

Kodeks Etyki Pracownika Naukowego

Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk uchwaliło w dniu  1 grudnia 2016 roku Kodeks Etyki Pracownika Naukowego.

Ten liczący 18 stron dokument opracowała – na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o PAN z 30 kwietnia 2010 r. – Komisja ds. Etyki w Nauce PAN, pod przewodnictwem prof. dr hab. Andrzeja Zolla.

Kodeks m.in.:
  -  opisuje uniwersalne zasady i standardy etyczne w pracy naukowej,
  -  przedstawia rażące przewinienia i niewłaściwe zachowania związane z rzetelnością w badaniach naukowych (m.in. fabrykowanie i fałszowanie wyników badań oraz popełnianie plagiatów),
  -  zawiera wytyczne dotyczące postępowania w sprawach o naruszenie zasad rzetelności.