Print this page

Sposoby uzyskania pełnego tekstu publikacji


►  Pierwszy krok – sprawdzenie czy publikacja dostępna jest online

 1. jeżeli prowadzimy wyszukiwania w bazie bibliograficznej lub bibliograficzno-abstraktowej, sprawdzić czy w rekordzie bibliograficznym istnieje link do do pełnego tekstu lub ikona narzędzia linkującego Full Text Finder.
  Full Text Finder – integruje bazy bibliograficzne z bazami czasopism pełnotekstowych; pozwala na automatyczne przejście od wybranego rekordu w bazie bibliograficznej do pełnego tekstu publikacji w wersji elektronicznej, o ile Biblioteka posiada go w swoich zasobach; narzędzie to zastosowane jest w prenumerowanych przez Bibliotekę bazach bibliograficznych:
 • Polska Bibliografia Lekarska,
 • Medline (na wszystkich platformach),
 • Scopus,
 • Web of Science,
 • bazy Ebsco,
 • Bibliografia GUMed (przycisk: Zobacz pełny tekst).
szukaj ikon i przycisków  


2. W przypadku polskich czasopism najlepiej przejść na stronę czasopisma i następnie sprawdzić, czy wydawca udostępnia pełne teksty artykułów.
   Pomocną w wyszukiwaniu polskich czasopism jest baza ARIANTA, zawierająca informacje o ponad 4. tys. naukowych i branzowych polskich czasopismach
   elektronicznych. 

3. sprawdzić czy w otwartych zasobach Internetu dostępna jest wersja elektroniczna poszukiwanego artykułu – pomocnymi mogą być:

zobacz przykłady jak rozpoznać link do pełnego tekstu poprzez LinkSource w bazach:
Scopus, PubMed, Medline-Ebsco, Bibliografia GUMed 


Krok drugi – kiedy brak poszukiwanej pracy online

Aby dotrzeć do pełnego tekstu pracy niedostępnej online – posiadając jej dane bibliograficzne – należy:

 1. Sprawdzić w katalogu bibliotecznym online zbiory drukowane Biblioteki (w przypadku poszukiwania pozycji sprzed 1992 r. należy też sprawdzić zdigitalizowane katalogi kartkowe – zakładka po prawej stronie w oknie katalogu online):
  • dla artykułów z czasopism – należy szukać po tytule czasopisma – czy Biblioteka posiada zeszyt czasopisma, w którym zamieszczony jest potrzebny artykuł,
  • w przypadku książki, monografii, dysertacji – należy szukać po tytule lub nazwisku autora/redaktora,
  • dla rozdziału w książce – należy szukać po tytule lub autorze/redaktorze książki, z której rozdział pochodzi (nie szukać po tytule/autorze rozdziału!),
  • szukając materiałów zjazdowych – należy przeszukiwać katalog po tytule zjazdu/konferencji/sympozjum (nie szukać po tytule/autorze referatu zjazdowego!), dla zjazdów sprzed 1992 r. należy sprawdzić przedmiotowy katalog kartkowy dostępny w holu katalogowym Biblioteki.

 

 

zobacz jak uzyskane z bazy dane należy przenieść na rewers
(do złożenia w Czytelni 2) w celu zamówienia potrzebnego czasopisma:

 1. Jeśli poszukiwanej publikacji brak w zbiorach Biblioteki, należy sprawdzić zbiory innych państwowych bibliotek naukowych Trójmiasta – jeżeli znajduje się ona w jednej z tych bibliotek, to możemy zawsze skorzystać z niej na miejscu w czytelniach wybranej biblioteki; w celu wypożyczenia takiej publikacji do domu należy:
  • zwrócić się do Wypożyczalni Naukowej po skierowanie do wybranej biblioteki,
  • w tej bibliotece założyć konto czytelnicze,
  • dokonać wypożyczenia.

Można również skorzystać z formularza online dostępnego ze strony WWW Biblioteki w zakładce Usługi/formularze i zgłosić poszukiwaną publikację do zakupu w celu uzupełnienia zbiorów Biblioteki.

 1. Jeżeli poszukiwanej publikacji nie ma w zbiorach bibliotek Trójmiasta można skorzystać z usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej, która pośredniczy w sprowadzaniu materiałów bibliotecznych z innych bibliotek w kraju.


► Usługi międzybiblioteczne

Z innych bibliotek można sprowadzić:

 • bezpłatnie – książki, prace doktorskie i inne oryginalne publikacje, do korzystania na miejscu w czytelniach Biblioteki,
 • odpłatnie – artykuły z czasopism i fragmenty publikacji dostarczane w formie plików elektronicznych lub kserokopii.

Biblioteka współpracuje z niemieckim systemem subito, który służy do dostarczania przez Internet elektronicznych kopii drukowanych dokumentów medycznych. Subito korzysta ze zbiorów głównie bibliotek niemieckich, a także austriackich i szwajcarskich – maksymalny czas realizacji do 72 godzin (artykuł), do 2 tygodni (książka); koszty sprowadzenia to: od 6 do 14 euro za artykuł i 13 euro za książke.

Stanowisko Wypożyczalni Międzybibliotecznej znajduje się w pokoju nr 9 w Strefie Nauki.