Print this page

Źródła informacji o pracach doktorskich i literatura pomocnicza


► Źródła informacji o powstałych pracach doktorskich

 • katalog online Biblioteki
  • ogólnodostępna kolekcja pełnotekstowych e-doktoratów i e-habilitacji
  • prace w wersji drukowanej (należy zawęzić wyszukiwanie do:  Hasła medyczne MeSH -- Prace doktorskie)

► Ogólnodostępne podręczniki wspierające warsztat młodego badacza

Pomysł - badanie - publikacja:
Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych

wydany przez studentów oraz absolwentów naszej Uczelni ogólnodostępny podręcznik o tworzeniu nauki

Okładka

Wprowadzenie do Efektywnego Publikowania Naukowego
aut. T. Liśkiewicz, G. Liśkiewicz
ogólnodostępny poradnik napisany przez naukowców,
wydany przez Amber Editing, Łódź

 

► Literatura pomocna przy pisaniu rozprawy doktorskiej
    
dostępna w Bibliotece Głównej GUMed

 • Bartkowiak L. (red.): Redagowanie prac dyplomowych w uczelniach medycznych. Poznań 2011. Sygn. 706396, Ve 0015-Inf, Eo. 004402.
   
 • Davis M.: Scientific papers and presentations. San Diego 1997. Sygn. 688951
   
 • Gambarelli G., Łucki Z.: Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską : wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie. Kraków 1995. Sygn. V E 016-Inf., BWF-V C 014
   
 • Huth E. J.: How to write and publish papers in medical sciences. Gdańsk 1997. Sygn. 690935; Eo 001169.
   
 • Kolman R.: Poradnik dla doktorantów i habilitantów. Bydgoszcz 1996. Sygn. 687299.
   
 • Kozłowski R.:  Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych : z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu. Warszawa 2009. Sygn. 702411, V E 011-Inf.
   
 • Kwaśniewska K.: Jak pisać prace dyplomowe : (wskazówki praktyczne). Bydgoszcz 2005. Sygn. 01515/001-005; V E 007-Inf.
   
 • Lindsay D.: Dobre rady dla piszących teksty naukowe. Wrocław 1995. Sygn. 686295; BWF-V C 016.
   
 • Majchrzak J., Mendel T.: Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych : poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji. Poznań 1996. Sygn. 689484.
   
 • Mendel T.: Metodyka pisania prac doktorskich. Poznań 1996. Sygn. 689485.
   
 • Młyniec W.: Scientific communication, czyli jak pisać i prezentować prace naukowe. Poznań 2003. Sygn. 695840.
   
 • Morison M.: Jak pisać prace pisemne i prace badawcze oraz jak zdać egzamin z psychologii. Poznań 1999. Sygn. 690538, 700758, 700759.
   
 • Weiner J.: Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych: przewodnik praktyczny. Warszawa 2012. Sygn. V E 001-Inf.

 • Wojcik K.: Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską. Warszawa  2012. Sygn. 706975; V E 014-Inf.