Print this page

Medline - najważniejsze źródło naukowej informacji medycznej

zobacz dostęp do Medline z serwisu Biblioteki
 

Bibliograficzno-abstraktowa baza Medline:

 • to najważniejsze zagraniczne źródło naukowej informacji medycznej,
 • tworzona jest w Narodowej Bibliotece Medycyny (National Library of Medicine - NLM) w USA,
 • rejestruje literaturę naukową o tematyce medycznej i biomedycznej od 1946 roku,
 • jest aktualizowana codziennie,
 • udostępniana jest na różnych platformach, np. PubMed (ogólnodostępna), Medline-EBSCO, Medline-Ovid, Medline-Web of Science - patrz informacje o bazie i dostęp do niej ze strony Biblioteki,
 • podstawowa zawartość bazy we wszystkich oprogramowaniach jest taka sama, różnice stanowią interfejsy poszczególnych dostawców i wynikające z nich różne możliwości wyszukiwania.

zobacz
PubMed

zobacz
Medline-Ovid

zobacz
Medline-EBSCO
(polski interfejs)

zobacz
Medline-Web of Science

przeczytaj o Medline-PubMed i Medline-Ovid
w treści zajęć dla studentów WNoZ
Wybrane zagadnienia z naukowej informacji medycznej


► Baza MEDLINE®Complete

Baza MEDLINE®Complete dostępna jest na platformie EBSCOhost.
Zawiera pełne teksty ponad 1800 czasopism z najczęściej wykorzystywanych czasopism bazy Medline:

 • czasopisma wydawane przez American Diabetes Association:
  • Diabetes
  • Diabetes Care
 • inne kluczowe czasopisma medyczne:
  • Journal of Clinical Oncology
  • Journal of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences
  • American Family Physician
  • American Surgeon
  • Annals of Internal Medicine
  • CMAJ: Canadian Medical Association Journal
  • Genetics
  • Hematology
  • Journal of Family Practice
  • Journal of Epidemiology
  • Journal of Nuclear Medicine
  • Journal of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences
  • Rhinology
  • Topics in Stroke Rehabilitation

Czasopisma indeksowane w MEDLINE®Complete są dostępne poprzez serwis Full Text Finder oraz przeszukiwane za pośrednictwem multiwyszukiwarki.