Print this page

Opis bibliograficzny dokumentu elektronicznego


► Elementy opisu bibliograficznego dokumentu elektronicznego

  • autor (autorzy),
  • tytuł,
  • typ nośnika,
  • miejsce wydania,
  • wydawnictwo,
  • data wydania,
  • data aktualizacji,
  • data dostępu,
  • warunek dostępu.

Należy pamiętać, że...
Opis dokumentu elektronicznego jest zbieżny z opisem dokumentów tradycyjnych, wzbogacony jest tylko o elementy dodatkowe wynikające ze specyfiki nośnika, na którym dokument ten został zapisany (typ nośnika, data dostępu, warunek dostępu – adres internetowy).

► Przykłady

Kręcicki T., Zaleska-Kręcicka M., Niewęgłowski R.: Atlas endoskopii ucha [CD-ROM]. Warszawa: Blackhorse Publ., 2001.

University of Iowa Family Practice Handbook [online]. [dostęp: 21 listopada 2005]. Dostępny w World Wide Web: http://www.vh.org/adult/provider/familymedicine/FPHandbook/FPContents.html

LaDou J, Harrison RJ (red.). CURRENT Diagnosis & Treatment: Occupational & Environmental Medicine [online]. Wyd. 5. New York, NY: McGraw-Hill; 2013. [dostęp 14 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1186&sectionid=66477163.