Print this page

ORCID

ORCID Open Researcher and Contributor ID to uniwersalny systemem identyfikacji autorów prac naukowych poprzez nadanie rejestrującym się indywidualnego unikalnego oznaczenia alfanumerycznego.

Korzyści płynące z posiadania identyfikatora ORCID to przede wszystkim eliminacja problemów związanych z:

  •     wieloma wersjami nazwiska i imienia, co wynika z błędnych zapisów danych autora,
  •     występowaniem dwóch lub wielu autorów o tym samym nazwisku i imieniu ew. inicjale imienia,
  •     zmianą nazwiska lub afiliacji.


 Zgodnie z zarządzeniem nr 37/2018 Rektora GUMed z 28.06.2018 r., nauczyciele akademiccy i doktoranci GUMed zobowiązani są do:
 

  •     uzyskania identyfikatora ORCID 
        uwaga: zaleca się udostępnienie w profilu ORCID pól afiliacja (Employment) oraz publikacje (Works) jako widocznych dla wszystkich (Everyone), co umożliwia jednoznaczną identyfikację osoby (zob.:instrukcja postępowania przy rejestracji profilu ORCID) ,
  •     przekazania informacji o numerze tego identyfikatora, celem umieszczenia go w bazie Bibliografia GUMed, do:

Pracowni Bibliograficznej: bibliografia@gumed.edu.pl – dot. wydziałów: Lekarskiego, Nauk o Zdrowiu i Biotechnologii

Biblioteki Wydziału Farmaceutycznego: biblfarm@gumed.edu.pl – dot. autorów z tego Wydziału,

    uwaga: po powiązaniu identyfikatora ORCID z publikacjami w ww. bazach, należy pamiętać o późniejszej stałej aktualizacji konta, czyli sprawdzaniu czy zawiera ono wszystkie nowo opublikowane prace, a jeśli nie – dodaniu do konta ORCID kolejnych publikacji zarejestrowanych w Scopus i Web of Science

Podstawowe informacje o identyfikatorze ORCID zawarte są na podstronie ORCID Biblioteki GUMed.

O tym, jak ważna jest jednoznaczna identyfikacja naukowca pisze na swoim bloguWarsztat badacza  Emanuel Kulczycki: ORCID - identyfikator, który każdy naukowiec powinien mieć

W zakładaniu konta oraz uzupełnianiu danych pomocne mogą być instrukcje opracowane np. przez Bibliotekę Główną Politechniki Gdańskiej:

    Jak założyć konto w serwisie ORCID
    Jak połączyć profil ORCID z Researcher ID w bazie Web of Science?
    Jak połączyć profil ORCID z profilem w bazie Scopus?