Print this page

Dostęp do e-zasobów Biblioteki GUMed


Wśród źródeł elektronicznych oferowanych poprzez serwis WWW Biblioteki znajdują się:

 • źródła ogólnodostępne typu katalogi czy też bazy własne Biblioteki np. Bibliografia GUMed,
 • źródła z dostępem w ramach sieci uczelnianej (dostęp wymagający autoryzacji), w tym prenumerowane e-czasopisma czy też e-książki.

Z zasobów z dostępem autoryzowanym korzystać można:

 • ze stanowisk komputerowych w sieci uczelnianej, w tym z komputerów Biblioteki,
 • z prywatnych laptopów – na terenie Biblioteki – poprzez sieć bezprzewodową WiFi oraz  eduroam - zobacz więcej,
 • z komputerów spoza sieci uczelnianej, w tym domowych, poprzez serwer proxy dla uprawnionych użytkowników, po wcześniejszej rejestracji:
  • uprawnieni użytkownicy to: studenci i doktoranci GUMed oraz pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni naszego Uniwersytetu,
  • warunki uzyskania zdalnego dostępu:
   • posiadanie aktualnej karty bibliotecznej,
   • brak zaległości wobec Biblioteki,
   • posiadanie indywidualnego konta pocztowego w domenie gumed.edu.pl,
   • wypełnienie karty rejestracyjnej, tj. formularza online.