Print this page

Publikacje i publikowanie


Moduł 3. Publikacje i publikowanie zawiera omówienie wybranych zagadnień związanych z publikowaniem w nauce, w tym praktycznymi zastosowaniami bibliografii:

  • typy publikacji i ocena wiarygodności publikacji,
  • opis bibliograficzny podstawowych typów publikacji,
  • bibliografia załącznikowa: normy regulujące zasady jej sporządzania oraz praktyczne wskazówki przy jej tworzeniu,
  • menedżery bibliografii czyli programy do gromadzenia opisów bibliograficznych i tworzenia bibliografii, ze szczególnym uwzględnieniem programu EndNote,
  • Kodeks Etyki Pracownika Naukowego,
  • publikowanie w ramach Open Access,
  • drapieżni wydawcy,
  • elementy prawa autorskiego.