Print this page

Scopus - wielodziedzinowe źródło informacji naukowej


Scopus
to bibliograficzno-abstraktowa baza danych wydawnictwa Elsevier:

 • jest bazą wielodziedzinową; zawiera dziesiątki milionów rekordów z zakresu nauk przyrodniczych, medycznych, fizyki, chemii, ekonomii, inżynierii, nauk o ziemi oraz nauk społecznych; jej zakres chronologiczny: od 1823 roku (wydawca systematycznie uzupełnia bazę o zasoby archiwalne),

 • indeksuje blisko 23 tysiące tytułów czasopism różnych wydawców, w tym wszystkie czasopisma z bazy Medline, a kilka tysięcy tytułów jest dostępnych w systemie Open Access,
 • zawiera rekordy z ponad 400 polskich czasopism,
 • w wynikach wyszukiwania prezentuje również informacje pochodzące z patentów, materiałów konferencyjnych, książek i serii książkowych oraz stron internetowych,
 • posiada intuicyjny interfejs w języku angielskim, a z uwagi na zawartość rekordów z wielu polskich czasopism możliwe jest wyszukiwanie wg polskich terminów,
 • podaje liczbę cytowań publikacji i prace je cytujące (od 1970 roku), co pozwala na przeprowadzanie różnego typu analiz bibliometrycznych,
 • dostępna jest w sieci uczelnianej lub poprzez serwis proxy.

zobacz wejście do bazy Scopus
ze strony WWW Biblioteki Głównej

 


► Podstawowe informacje o interfejsie i sposobach wyszukiwania

Baza daje możliwość:

 • prowadzenia różnego typu wyszukiwań, z pomocą takich opcji wyszukiwawczych jak:
  • Documents - umożliwia wyszukiwanie terminów  wg wybranych opcji wyszukiwaczych (dostępne opcje to m.in. autor, tytuł publikacji, tytuł czasopisma, afiliacja, DOI itd.)
  • Authors - pozwala na szybkie wyszukiwanie publikacji konkretnego autora,
  • Afiliations - daje możliwość szybkiego wyszukania publikacji z afiliacją szukanej instytucji,
  • Advanced  - umożliwia budowanie bardziej szczegółowych zapytań z zastosowaniem operatorów logicznych oraz kodów pól wyszukiwawczych, dostępnych na ekranie wyszukiwania w formie podpowiedzi.
 • przeszukiwania różnych elementów opisu danej publikacji
  oraz łączenia ich z pomocą operatorów logicznych
  (AND; OR; AND NOT)
 • zawężenie wyszukiwania, w zależności od: lat wydania, dziedziny nauki, typu dokumentu,
 • eksportowania opisów do menedżera bibliografii, np. Mendeley.

 

 

 

 

Warto wiedzieć, że...
Scopus oferuje tutoriale, warto się z nimi zapoznać szczególnie przed pierwszym samodzielnym wyszukiwaniem, m.in.:

► Jak wyszukać w bazie Scopus artykuł w języku polskim?

Szukając kliteratury w języku polskim, w bazie Scopus można stosować polskie terminy wyszukiwawcze.

Przykład
Szukamy artykułów i referatów zjazdowych dotyczących gruźlicy, jakie ukazały się po 2000 roku.

sposób 1.

Poszukiwaną frazę gruźlica (w języku polskim) należy wpisać w oknie wyszukiwawczym, pozostawiając domyślnie ustawioną kategorię: Article Title, Abstract, Keywords. Rozwijamy menu Limit i w polu Date Range (inclusive) zaznaczamy lata publikacji od 2000 r. do Present, a w polu Document Type wybieramy opcję Article or Conference Paper. 

W wyniku wyszukiwania otrzymaliśmy 81 rekordów bibliograficznych (stan na: 03.04.2017). Dane te możemy zapisać, wydrukować, wysłać mailem, dodać do listy swoich wyszukiwań (jeżeli mamy założne indywidualne konto w Scopusie).  Możemy także dalej zawężać uzyskane wyniki, np poprzez opcje Search within results lub Refine results.

Bezpośrednio pod tytułami artykułów znajduje się klawisz Full Text Finder, dzięki któremu możemy sprawdzić dostępność w zasobach Biblioteki wersji elektronicznej wybranego przez nas artykułu.

sposób 2.

Poszukiwaną frazę tuberculosis (polski odpowiednik: gruźlica) wpisujemy w oknie wyszukiwawczym, pozostawiając domyślnie ustawioną kategorię: Article Title, Abstract, Keywords.  Rozwijamy menu Limit i w polu Date Range (inclusive) zaznaczamy lata publikacji od 2000 r. do Present, a w polu Document Type wybieramy opcję Article or Conference Paper.

 

W wyniku wyszukiwania otrzymaliśmy informację o 88 860 artykułach (stan na: 03.04.2017).  Z bocznego panelu Refine results wybieramy zawężenie do języka polskiego: Language -- View more -- Polish. Po kliknięciu na Limit to, przechodzimy do strony z wynikami zawężonymi do 459 publikacji w języku polskim.
Jak widać, wybierając ten sposób wyszukiwania, uzyskaliśmy znacznie więcej artykułów niż w sposobie 1.