Print this page

Web of Science

Web of Science  to platforma firmy Clarivate Analytics, na której udostępniane są zasoby naukowe tego producenta, takie jak:

 • Web of Science Core Collection - pakiet następujących baz bibliograficzno-abstraktowych:

- Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) od 1900 r.
- Social Science Citation Index (SSCI) od 1900 r.
- Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)  od 1975 r.
- Conference Proceedings Citation Index-Science (CPCI-S) od 1990 r.
- Conference Proceedings Citation Index-Social Science & Humanities (CPCI-SSH) od 1990 r.
- Book Citation Index-Science (BKCI-S) od 2010 r.
- Book Citation Index-Social Science & Humanities (BKCI-SSH) od 2010 r.
- Emerging Sources Citation Index (ESCI) od 2015 r.
- Current Chemical Reactions (CCR-EXPANDED) od 2010r.
- Index Chemicus (IC) od 2010 r.

 • pakiet specjalistycznych baz bibliograficzno-abstraktowych oraz indeksów cytowań obejmujących wiele dziedzin nauki i służących zarówno do poszukiwania informacji na wybrany temat, jak i do prowadzenia analiz cytowań konkretnych publikacji lub autorów; są to:
  - Medline,
  - BIOSIS Citation Index,
  - Current Contents Connect,
  - Data Citation Index,
  - Derwent Innovations Index,
  - KCI Korean Journal Database,
  - Russian Science Citation Index,
  - SciELO Citation Index,
  - Zoological Record.
 • baza InCite Journal Citation Reports (JCR) narzędzie służące do oceny wartości merytorycznej czasopism, baza zawiera m.in. wartości Impact Factor

   
 •  InCites - narzędzie, które służy do analizy dorobku naukowego instytucji badawczych na podstawie danych zawartych w Web of Science Core Collection oraz w Journal Citation Reports (zob. kompendium).
   
 • PUBLONS - platforma umożliwiająca pracownikom naukowym udostępnianie, weryfikowanie i prezentowanie recenzji w czasopismach naukowych (zob. profile recenzentów z GUMed-u)
   
 • program do zarządzania bibliografią EndNote Basic.

zobacz wybór bazy z platformy Web of Science oraz ekran startowy bazy Web of ScienceTM Core Collection

  

Baza Web of Science daje możliwość m.in.:

 • wykonania analizy cytowań dorobku publikacyjnego i poznania h-indeksu autora (opcja Create citation report).
 • sprawdzenia, jak cytowane są poszczególne publikacje (opcja Cited),
 • poznania ile razy użytkownicy zarchiwizowali pełny tekst artykułu lub też zapisali go do menedżera bibliografii (opcja Usage count),
 • eksportu opisów do menedżerów bibliografii.

Zobacz: