Print this page

E-książki w zbiorach BG GUMed


Dostęp do e-książek oraz więcej informacji na ich temat znaleźć można w serwisie Biblioteki: Zasoby/książki i e-książki. W ofercie Biblioteki są m.in.:

IBUK Libra
platforma książek elektronicznych zawierająca kilkaset tytułów polskich podręczników akademickich i monografii dla studentów medycyny i nauk pokrewnych wydawnictw PZWL i PWN, w tym: Chirurgia dziecięca, Farmakologia, Fizjoterapia w wybranych dziedzinach medycyny, Anatomia człowieka, Patofizjologia człowieka, Ginekologia; lista tytułów uzupełninana jest na bieżąco o nowości,

bazy e-książek wydawnictwa McGraw-Hill:

  • Access Medicine – książki medyczne, m.in. Harrison's Principles of Internal Medicine, Basic & Clinical Pharmacology, Junqueira’s Basic Histology
  • Access Pharmacy – książki z zakresu farmacji i farmakologii, w tym: Katzung & Trevor's Pharmacology: Examination & Board Review, Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, Applied Biopharmaceutics & Pharmacokinetics,

Elibrary
kolekcja podręczników wydawnictwa Elsevier w jęz. polskim, w tym: Atlas anatomii człowieka Nettera: polskie mianownictwo anatomiczne, Choroby wewnętrzne Davidsona, Konturek Fizjologia człowieka, Stomatologia dziecięca,

Books@Ovid
kolekcja 25 anglojęzycznych książek medycznych wydawnictwa LWW, w tym: 5-Minute Clinical Consult 2017, Cancer: Principle & Practice of Oncology,

ProQuest Ebook Central
kolekcja 19 anglojęzycznych książek medycznych z różnych dziedzin, w tym m.in. Clinical Immunology, Essentials of Organic Chemistry: For Students of Pharmacy, Medicinal Chemistry and Biological Chemistry, Lippincott Nursing Procedures, Pediatric Dentistry: A Clinical Approach.

kolekcja wydawnictwa Springer
ponad 23 tys. książek z wielu dziedzin, w tym ok. 1.500 z zakresu medycyny i 1.400 z biomedycyny i nauk przyrodniczych,

kolekcja wydawnictwa Wiley
ponad 2.500 książek z wielu dziedzin, w tym ponad 400 z zakresu medycyny i nauk pokrewnych,

kolekcja wydawnictwa Elsevier
ponad 5.000 e-książek grupy wydawniczej Elsevier, w tym ok. 1.700 tytułów  z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych,

European Pharmacopoeia


Warto pamiętać, że...
znajdująca się na stronie głównej serwisu WWW Biblioteki multiwyszukiwarka pozwala na jednoczesne przeszukiwanie baz zawierających e-książki.