Print this page

Wyszukiwarki naukowe


Są to specjalistyczne narzędzia wyszukiwawcze indeksujące zasoby naukowe dostępne w Internecie.

Google Scholar
narzędzie firmy Google przeszukujące literaturę naukową z wielu dziedzin i wielu źródeł, zamieszczoną w materiałach recenzowanych, rozprawach naukowych, książkach, publikacjach wydawnictw akademickich, repozytoriach, stronach organizacji naukowych i wyższych uczelni; sortuje artykuły oceniając wagę informacji zawartej w treści publikacji, znaczenie jej autora, źródło publikacji oraz jak często informacja była cytowana w literaturze naukowej - na pierwszej stronie rezultatów ukazują się najbardziej trafne wyniki wyszukiwania - więcej o Google Scholar

Kaiążki Google
wyszukiwarka książek znajdujących się w księgarniach i bibliotekach na całym świecie, które udostępniane są w dwóch wariantach: pełna treść książki lub wybrane fragmenty (rozdziały lub mniejsze fragmenty)

ScienceResearch.com
ogólnodostępna wyszukiwarka zasobów naukowych, w tym tzw. ukrytego Internetu

FreeFullPDF
wyszukiwarka publikacji naukowych dostępnych w formacie PDF, przeglądająca ponad 80 mln bezpłatnych publikacji
 

BASE (Bielefeld Academic Search Engine)
Multidyscyplinarna wyszukiwarka dokumentów naukowych wolno dostępnych w Internecie, która umożliwia dostęp do ponad 100 milionów dokumentów z około 5 400 źródeł. Około 60 %  zawartości to pełne teksty artykułów.
 

 
MedNar
wyszukiwarka internetowych zasobów medycznych, w tym również tzw. ukrytego internetu (deep web resources)


zobacz
wyszukiwarki naukowe w serwisie Biblioteki: Zasoby/wyszukiwarki naukowe