Print this page

Źródła internetowe - ocena wiarygodności


Internet to bardzo bogaty zbiór źródeł informacji różnej jakości. W związku z tym, korzystanie z jego zasobów wymaga umiejętności oceny ich wiarygodności i wartości. Do tego celu pomocne mogą być poniższe kryteria weryfikacyjne.

Relewancja i użyteczność, tzn.:

 • informacja umieszczona na stronie WWW odpowiada potrzebom odbiorcy i ma dla niego istotne znaczenie,
 • na stronie znajduje się POMOC dla użytkownika,
 • strona internetowa posiada różne wersje językowe,
 • informacja dostępna na stronie wystarcza, by móc przetworzyć ją w konkretną wiedzę.

► Wiarygodność i uczciwość, tzn.:

 • podana jest wyraźnie informacja o właścicielu strony (nazwisko/nazwa, adres, adres elektroniczny osoby lub organizacji odpowiedzialnej za treści),
 • jasno sformułowany jest cel utworzenia strony,
 • podana jest informacja o tym, kto jest adresatem zawartości strony.

► Referencje, tzn.:

 • podane jest źródło informacji prezentowanej na stronie,
 • podane są referencje i kwalifikacje osób lub organizacji do umieszczania na stronie danej informacji.

► Aktualizacja, tzn.:

 • podana jest informacja o ostatniej aktualizacji strony,
 • treści zawarte na stronie są systematycznie aktualizowane.

► Ochrona danych osobowych, tzn.:

 • zachowane są zasady i procedury ochrony danych osobowych,
 • zgodne są one z obowiązującym aktualnie prawem.

► Odpowiedzialność, tzn.:

 • strona zawiera informacje o odpowiedzialności autora za zamieszczoną informację (daje możliwość skontaktowania się z webmasterem strony i zgłoszenia uwag),
 • linki ze strony prowadzą do serwisów o sprawdzonej jakości,
 • sformułowano zasady doboru publikowanego materiału.

► Dostępność, tzn.:

 • strona jest łatwo dostępna, łatwa do znalezienia, prosta w obsłudze,
 • interfejs jest dostosowany do poziomu użytkownika,
 • nawigacja jest czytelna i intuicyjna.

► Obiektywność, tzn.:

 • jednoznacznie określony został cel utworzenia strony (np. informacyjny, edukacyjny, promocyjny, komercyjny),
 • zastosowany jest charakterystyczny styl informacyjny czyli obiektywny, a nie propagandowy czy perswazyjny,
 • brak ukrytego celu reklamowego,
 • określony jest punkt widzenia prezentowany w źródle (czy jest to konkretne stanowisko na dany temat czy też przedstawione są różne opinie).

► Spójność formy, tzn.:

 • należy zwrócić uwagę na wygląd strony,
 • prezentowany na stronie materiał przedstawiony został bez uogólnień, skrótów i uproszczeń tematu,
 • została zachowana równowaga pomiędzy formą a treścią oraz pomiędzy grafiką a tekstem,
 • nie ma błędów językowych, ortograficznych lub gramatycznych, które mogłyby świadczyć o braku kontroli i nieprofesjonalnym podejściu do publikowanej informacji.

Analiza adresu URL (Uniform Resource Locator): http://...

Analiza poszczególnych elementów adresu (trybu dostępu) jest istotna, żeby określić właściciela czy nadawcę informacji. Elementy adresu URL to np.:

- kody państw np. .pl, .de
- komercyjny charakter strony .com
- organizacje i stowarzyszenia .org
- serwisy rządowe lub państwowe .gov
- instytucje edukacyjne .edu
- serwisy społecznościowe .net
- jednostki i organizacje militarne .mil
- nazwa właściciela strony – umieszczona przeważnie w pierwszej części adresu.