Print this page

Wybrane zagadnienia z naukowej informacji medycznej

Obowiązkowe zajęcia dydaktyczne
prowadzone przez Bibliotekę Główną Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Przedmiot realizowany w roku akademickim 2010/2011
na Wydziale Nauk o Zdrowiu dla studentów kierunku:

FIZJOTERAPIA - II rok studiów II stopnia

Informacje ogólne o przedmiocie:
Forma zajęć: zajęcia w wymiarze 4 godz. w trybie online
Forma zaliczenia: zaliczenie bez oceny
Warunki zaliczenia: wypełnienie testu online i udzielenie min. 60% prawidłowych odpowiedzi
Termin zaliczenia: do końca 2010 r., ostateczny termin rozliczenia - koniec semestru zimowego
Konsultacje: Czytelnia Informacji Naukowej BG w godzinach pracy Biblioteki
Kontakt: tel. +58 349 10 45, e-mail: biblinf@gumed.edu.pl, GG 9938031

Treść zajęć:
Moduł 1. Źródła informacji, w tym katalogi jako źródła podstawowe
Moduł 2. Bazy danych - podstawowe bazy medyczne:
PBL i Medline
              oraz dostęp do nich, a także EBM

Modul 3. Źródła internetowe, w tym wyszukiwarki naukowe, biblioteki cyfrowe,
              źródła ogólnodostępne oraz kryteria oceny ich wiarygodności

Moduł 4. Publikacje i publikowanie: typy publikacji i ocena ich wiarygodności,
              elementy prawa autorskiego, opis bibliograficzny i bibliografia załącznikowa

Moduł 5. O pracach magisterskich

Uwaga: Celem doskonalenia, podczas odbywania zajęć, umiejętności korzystania z baz danych, m.in.PBL i Medline, udostępnianych w sieci uczelnianej (w tym z komputerów w Bibliotece), wskazanym jest uzyskanie zdalnego dostępu do zasobów Biblioteki poprzez serwer proxy. Umożliwi to pracę z bazami z komputerów domowych

Autorzy:
mgr Małgorzata Gorczewska
mgr Kamila Mamorska
mgr Małgorzata Omilian-Mucharska
mgr Małgorzata Pawlak
dr Bartłomiej Siek
Redakcja:
mgr inż. Anna Grygorowicz
mgr Elżbieta Kraszewska