Print this page

O pracach magisterskich

Od roku 2005 prace magisterskie gromadzone są przez Bibliotekę Główną GUMed w wersji elektronicznej i udostępniane w bazie własnej Biblioteki:

Baza prac magisterskich i licencjackich GUMed

Baza ta jest bazą bibliograficzno-pełnotekstową, co oznacza, że poza opisem bibliograficznym każdej pracy oferuje także dostęp do jej pełnego tekstu, o ile autor pracy wyraził na to zgodę.

Opisy bibliograficzne prac magisterskich dostępne są w Internecie, natomiast pełne teksty prac można przeglądać tylko:

  • na dwóch stanowiskach komputerowych Czytelni Informacji Naukowej BG GUMed oraz
  • na jednym stanowisku w Bibliotece Wydziału Farmaceutycznego GUMed.

Z uwagi na wymogi prawa autorskiego, prac magisterskich nie można,
bez zgody autora, kopiować i powielać.

Obowiązkiem autora pracy magisterskiej, powstałej w GUMed, jest dostarczenie ostatecznej wersji pracy do Czytelni Informacji Naukowej Biblioteki Głównej. Dostarczona praca powinna:

  • mieć formę elektroniczną,
  • być zapisana na płycie CD,
  • mieć postać jednego pliku w formacie PDF,
  • być zaopatrzona w okładkę i zgodę autora na jej udostępnianie w Czytelniach BG GUMed.

Odpowiednie druki można pobrać ze strony domowej Biblioteki – zakładka Usługi/Formularze, a w Czytelni Informacji Naukowej BG można skorzystać z komputerów posiadających oprogramowanie pozwalające na zapisywanie plików w formacie PDF.