Print this page

Literatura pomocna przy pisaniu pracy magisterskiej

 • Bartkowiak L.: Redagowanie pracy magisterskiej : poradnik dla studentów. Poznań : Akademia Medyczna, 1998. Sygn. 690117
 • Gambarelli G., Łucki Z.: Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską : wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie. Kraków : UNIVERSITAS, 1995. Sygn. BWF-V C 014
 • Kolman R.: Zdobywanie wiedzy : poradnik podnoszenia kwalifikacji : (magisteria, doktoraty, habilitacje). Bydgoszcz ; Gdańsk : Oficyna Wydaw. BRANTA, 2004.
 • Kozłowski R.:  Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych : z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu. Warszawa : Oficyna Wolters Kluwer Polska, 2009. Sygn. V E 011-Inf
 • Kuziak M., Rzepczyński S.: Jak mówić, jak pisać? Bielsko-Biała : Park, 2005.
 • Kwaśniewska K.: Jak pisać prace dyplomowe : (wskazówki praktyczne). Bydgoszcz : Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2005. Sygn. 01515/001-005; VD019; V E 009-Inf
 • Lindsay D.: Dobre rady dla piszących teksty naukowe. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1995. Sygn. 686295; BWF-V C 016
 • Majchrzak J., Mendel T.: Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych : poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji. Poznań : Akademia Ekonomiczna, 1996. Sygn. 689484
 • Morison M.: Jak pisać prace pisemne i prace badawcze oraz jak zdać egzamin z psychologii. Poznań : Zysk i S-ka Wydaw., 1999. Sygn. 690538
 • Narojczyk K.: Dokument elektroniczny i jego opis bibliograficzny w publikacjach humanistycznych. Olsztyn : WM, 2005.
 • Pułło A.:  Prace magisterskie i licencjackie : wskazówki dla studentów. Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2003. Sygn. V E 007-Inf; V D 021
 • Urban S., Ładoński W.: Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wrocław : Wydaw. Akad. Ekonomicznej, 1994. Sygn. 687225
 • Weiner J.: Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych: przewodnik praktyczny. Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2005. Sygn. V D 022; V E 005-Inf
 • Węglińska M.: Jak pisać pracę magisterską? : poradnik dla studentów. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. Sygn. 01532/001-005; V D 020
 • Zenderowski R.: Praca magisterska, licencjat : krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej. Warszawa : CeDeWu.Pl Wydawnictwa Fachowe, [2009]. Sygn. V E 012-Inf; 702409

zobacz też wykaz publikacji na temat pisania prac dyplomowych w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku