Print this page

Test zaliczeniowy

Warunkiem zaliczenia przedmiotu Wybrane zagadnienia z naukowej informacji medycznej jest prawidłowe rozwiązanie testu online, tj. udzielenie przynajmniej 60% prawidłowych odpowiedzi, maksymalnie w 3 próbach.

Wejście do testu

Wpis potwierdzający zaliczenie można otrzymać w sekretariacie Biblioteki Głównej (poniedziałek-piątek w godz. 10.00-15.00). Prosimy starostów grup o zebranie kart osiągnięć okresowych studenta i dostarczenie ich do sekretariatu BG GUMed.