Print this page

Publikacje - typy i ocena wiarygodności

►  TYPY PUBLIKACJI

Pośród różnych typów publikacji obecnych w obiegu naukowym i rejestrowanych w bazach bibliograficznych wyróżnia się:

 • doniesienie o oryginalnych badaniach naukowych (original article),
 • studium przypadku (case study, case report),
 • artykuł przeglądowy (review),
 • artykuł poglądowy (overview),
 • artykuł historyczny (historical article),
 • komentarz (comment),
 • artykuł redakcyjny (editorial),
 • sprawozdanie z badań (technical report),
 • wytyczne, zalecenia (guideline),
 • metaanalizę (meta-analysis),
 • monografię (monograph),
 • streszczenie (abstract).


► 
KRYTERIA OCENY WIARYGODNOŚCI PUBLIKACJI

Oceniając wiarygodność publikacji należy:

 • ocenić źródło, z którego pochodzi publikacja,
 • zwrócić uwagę na cechy formalne pracy, tj.:
  • opis metody,
  • źródło finansowania,
  • afiliację,
 • ocenić strukturę pracy,
 • przeanalizować cechy treści pracy:
  • obiektywizm przedstawionych wniosków,
  • dostępność analizowanych danych,
  • przytaczane źródła,
 • zwrócić uwagę na siłę argumentów oraz wiarygodność treści.

Ważnym czynnikiem decydującym o wartości publikacji jest:

 • korelacja pomiędzy przedstawionymi wynikami a konkretnym problemem lub grupą pacjentów,
 • możliwość praktycznych zastosowań,
 • powtarzalność prezentowanych wyników.