Print this page

Źródła informacji - przypomnienie

►  Źródłem informacji jest jakiekolwiek źródło, dzięki któremu istnieje możliwość uzyskania poszukiwanej informacji. Może to być dokument, instytucja lub osoba.

 

Biblioteka Główna GUMed zapewnia dostęp do źródeł naukowej informacji medycznej w postaci:

  • katalogów bibliotecznych: elektronicznych (wraz z indeksami) dostępnych online w systemie VIRTUA oraz kartkowych,
  • zbiorów w wersji drukowanej: m.in. książek, czasopism,
  • zbiorów obcych sprowadzanych w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych, w tym poprzez system doc@med czy subito,
  • książek elektronicznych,
  • elektronicznych baz danych,
  • Internetu, w tym: serwisów informacyjnych, portali medycznych, wydawnictw multimedialnych,
  • nowoczesnych możliwości powielania dokumentów (wydruki, skany, kserokopie, pliki elektroniczne).

 

 

Personalnymi źródłami informacji są bibliotekarze, w tym przede wszystkim pracownicy informacji naukowej.

Obecnie głównymi nośnikami informacji naukowej są nośniki elektroniczne.
W przypadku źródeł informacji w języku polskim nie należy zapominać o tym, że wiele z nich ma w dalszym ciągu tradycyjną formę drukowaną.

Do ważnych drukowanych polskich źródeł należą poniższe bibliografie medyczne:

 • Polska bibliografia lekarska dziewiętnastego wieku (1801-1900), pod redakcją Stanisława Konopki. Warszawa : PZWL, 1974-1987,
 • Polska bibliografia lekarska za rok…, pod red. Stanisława Konopki, obejmująca lata 1945-1965,
 • Polska bibliografia lekarska za rok…, bibliografia obejmująca lata 1972-1974 opracowana w Głównej Bibliotece Lekarskiej w Warszawie.

►  Katalogi podstawowym źródłem informacji - przypomnienie

Katalogi Biblioteki Głównej GUMed

 • katalog elektroniczny online w systemie Virtua (http://katalog.gumed.edu.pl)
  zawiera informacje o:

  • wszystkich podręcznikach i skryptach bez względu na rok wydania,
  • zasobach Biblioteki GUMed wpływających od 1994 r., tj. polskich i obcojęzycznych książkach, czasopismach, pracach doktorskich, materiałach zjazdowych, płytach CD, seriach wydawniczych,
  • księgozbiorach czytelń i biblioteki wydziałowej,
 • katalogi kartkowe
  zawierają informacje o zbiorach, jakie wpłynęły do Biblioteki do 1994 r.:
  • katalog alfabetyczny,
  • katalog przedmiotowy,
  • katalog czasopism (zbiory czasopism do 2002 r. włącznie) - ze strony WWW BG w zakładce Znajdź/czasopisma dostępna jest zdigitalizowana wersja tego katalogu,
  • katalog zbiorów specjalnych (obejmuje prace doktorskie i magisterskie, starodruki, mapy oraz zbiory audiowizualne - m.in. filmy, kasety i taśmy).

 Katalogi innych bibliotek Trójmiasta:

Uwaga: zbiory bibliotek oznaczonych gwiazdką można przeglądać (bez możliwości zamawiania) bezpośrednio ze strony startowej katalogu naszej Biblioteki w zakładce "Wyszukiwanie w innych bibliotekach Trójmiasta".

Katalogi ogólnopolskie

 • NUKAT
  Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny to katalog polskich bibliotek naukowych i akademickich (powstały w 2001 roku), aktualnie tworzony przez 81 bibliotek. Można go przeszukiwać poprzez indeksy autorskie, tytułowe i przedmiotowe, a jako wynik otrzymujemy informację o bibliotekach, które posiadają potrzebny nam dokument. NUKAT zawiera informacje nie tylko o publikacjach  wydanych po 2001 r. Biblioteka Główna GUMed od 2005 roku wprowadza do katalogu NUKAT opisy bibliograficzne swoich zasobów.
   
 • KaRo
  Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich jest narzędziem uzupełniającym katalog NUKAT. Pozwala na dostęp do informacji o zasobach wielu polskich bibliotek (obecnie zawiera zasoby 69 bibliotek), umożliwiając równoległe przeszukiwanie zbiorów wybranych bibliotek tj. najpierw zaznacza się interesujące czytelnika biblioteki, a następnie wprowadza się termin wyszukiwawczy. Obecnie  w katalogu KaRo nie są widoczne zbiory  Trójmiejskiego Zespołu Bibliotek.
 • Katalog komputerowy Biblioteki Narodowej
  Katalog powstał w 1997 roku i zawiera informacje o zbiorach znajdujących się w Bibliotece Narodowej, m.in.:
  - wszystkich nowych nabytkach od 1994 r.,
  - książkach ogłoszonych w Przewodniku Bibliograficznym w latach 1965-2008,
  - książkach polskich i zagranicznych wydanych od 1801 roku (obecnie ok. 48% zbiorów BN, sukcesywnie opracowywane).
  Więcej o zawartości katalogu na stronie O katalogu głównym.
  Biblioteka Narodowa tworzy również odrębne bazy, do przeszukiwania których służy multiwyszukiwarka FIDKAR (umożliwia ona m.in.wyszukiwanie artykułów z czasopism polskich od roku 1996) oraz katalogi centralne, w tym Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych z informacją, w których bibliotekach polskich są one zgromadzone.
 • Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych (CKCz)
  Katalog ten prowadzony jest przez Główną Bibliotekę Lekarską, a współtworzony przez 56 polskich bibliotek medycznych. Zawiera informacje o około 5 tysiącach tytułów drukowanych czasopism  zagranicznych w zasobach bibliotek współtworzących go, tj.:
  - Głównej Biblioteki Lekarskiej i jej 16 oddziałów terenowych,
  - bibliotek uczelni medycznych,
  - bibliotek instytutów resortu zdrowia, PAN i innych ośrodków posiadających w swoich zbiorach czasopisma biomedyczne.

►  E-książki

Biblioteka Główna oferuje dostęp m.in. do:

 • serwisu ibuk.pl zawierającego ponad 220 tytułów polskich podręczników akademickich i książek naukowych z różnych dziedzin medycyny i nauk pokrewnych,
 • kolekcji anglojęzycznych książek medycznych Books@Ovid,
 • e-skryptów czyli zdigitalizowanych wersji najczęściej wykorzystywanych wydanych przez naszą Uczelnię skryptów z zasobów Biblioteki.

więcej informacji znaleźć można na stronie WWW BG w zakładce Znajdź/e-książki.