Print this page

Bibliografia w praktyce


Moduł 5. Bibliografia w praktyce przedstawia:

  • definicje, rodzaje bibliografii i baz danych,
  • normy sporządzania opisów bibliograficznych i bibliografii załącznikowej,
  • menedżery bibliografii - programy do autoamtycznego tworzenia przypisów i bibliografii załącznikowej,
  • elementy i przykłady opisów bibliograficznych poszczególnych typów publikacji,
  • praktyczne wskazówki do tworzenia bibliografii załącznikowej.