Print this page

Naukowa informacja medyczna (NIM PFK)


ROK AKADEMICKI 2018/2019

Zajęcia fakultatywne
prowadzone przez Bibliotekę Główną Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
dla studentów
studiów II stopnia Wydziału Farmaceutycznego z OML kierunku:
przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny (II st. II rok)

terminy ćwiczeń:

16.01.2019 godz. 10:45-13:00

21.01.2019 godz. 8:30-10:45

23.01.2019 godz. 10:45-13:00

Ćwiczenia będą odbywały się przy stanowiskach komputerowych w Czytelni Informacji Naukowej w Bibliotece Głównej

Informacje ogólne o przedmiocie:

Forma zajęć:

wykład w formie online (6 godz); ćwiczenia (9 godz.)

Forma zaliczenia:

zaliczenie bez oceny

Warunki zaliczenia:

obecność na zajęciach i prawidłowo wykonane zadania podczas ćwiczeń

Termin zaliczenia:

 

semestr zimowy

23.01.2019
 

Konsultacje:

Czytelnia Informacji Naukowej BG w godzinach pracy Biblioteki

Kontakt:

tel. +58 349 10 45, e-mail: biblinf@gumed.edu.pl, GG 9938031

Treść zajęć:
Moduł 1. Część teoretyczna
Moduł 2. Elektroniczne źródła naukowej informacji medycznej
Moduł 3. Zasoby naukowe w wolnym dostępie

Moduł 4. Bazy Medline i Scopus
Moduł 5. Bibliografia w praktyce
Moduł 6: Elementy prawa autorskiego


Autorzy:
mgr Małgorzata Florianowicz
mgr Elżbieta Kraszewska
mgr Mirosława Modrzewska

Redakcja:
mgr inż. Anna Grygorowicz