Print this page

Zasoby naukowe w wolnym dostępie

Moduł 3. Zasoby naukowe w wolnym dostępie przedstawia wybrane ogólnodostępne źródła internetowe:

  • zaosby open access,
  • Google Scholar,
  • ocena wiarygodności źródeł internetowych.