Print this page

Podstawy naukowej informacji medycznej


ROK AKADEMICKI 2016/2017

Obowiązkowe zajęcia dydaktyczne
prowadzone przez Bibliotekę Główną Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
dla studentów
studiów I stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu kierunków:
elektroradiologia, fizjoterapia (III rok)
pielęgniarstwo, położnictwo (II i III rok)

Informacje ogólne o przedmiocie:

Forma zajęć:

zajęcia w wymiarze 4 godz. w trybie online

Forma zaliczenia:

zaliczenie bez oceny

Warunki zaliczenia:

min. 60% prawidłowych odpowiedzi na pytania testu

Termin zaliczenia:

elektroradiologia, fizjoterapia, pielęgniarstwo (III rok):
od 05.12. do
g.15:00 dn.16.12.2016 - dostępne 3 próby
od 09.01. do g.15:00 dn. 20.01.2017 - termin poprawkowy, dostępna 1 próba

pielęgniarstwo (II rok), położnictwo (II i III rok):
od 27.02. do g.15:00 dn.10.03.2017 - dostępne 3 próby
od 27.03. do g.15:00 dn. 07.04.2017 - termin poprawkowy, dostępna 1 próba

Konsultacje:

Czytelnia Informacji Naukowej BG w godzinach pracy Biblioteki

Kontakt:

tel. +58 349 10 45, e-mail: biblinf@gumed.edu.pl, GG 9938031

Treść zajęć:
Moduł 1. Część teoretyczna
Moduł 2. Elektroniczne źródła naukowej informacji medycznej
Moduł 3. Baza Polska Bibliografia Lekarska
(PBL)
Moduł 4. Bazy Medline i Scopus
Moduł 5. Bibliografia w praktyce

Uwaga:
Do prawidłowego wypełnienia testu niezbędne jest korzystanie z bazy PBL, która dostępna jest w sieci uczelnianej (m.in. z komputerów w Bibliotece) oraz z komputerów domowych poprzez serwer proxy - zamów usługę zdalnego dostępu do baz danych

Autorzy:
mgr Małgorzata Florianowicz
mgr Elżbieta Kraszewska
mgr Mirosława Modrzewska

Redakcja:
mgr inż. Anna Grygorowicz