Print this page

Podstawy naukowej informacji medycznej (PNIM)


ROK AKADEMICKI 2017/2018

Obowiązkowe zajęcia dydaktyczne
prowadzone przez Bibliotekę Główną Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
dla studentów
studiów I stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu kierunków:
elektroradiologia, fizjoterapia (III rok)
położnictwo (II rok)
pielęgniarstwo (II rok)
psychologia zdrowia (I rok)

Informacje ogólne o przedmiocie:

Forma zajęć:

zajęcia w wymiarze 4 godz. w trybie online

Forma zaliczenia:

zaliczenie bez oceny

Warunki zaliczenia:

min. 60% prawidłowych odpowiedzi na pytania testu

Termin zaliczenia:

 

I termin (dostępne 3 próby)
elektroradiologia, fizjoterapia, (I st. III r.):
od 05.12.2017 do
godz. 15:00 dn.18.12.2017
psychologia zdrowia (I rok):
od 22.12.2017 do godz. 15:00 dn. 05.01.2018
II termin - poprawkowy dla ww. kierunków (dostępna 1 próba)
od 09.01.2018 do godz. 15:00 dn. 22.01.2018

---------------------------------------------------------
położnictwo, pielęgniarstwo (I st. II r.):
I termin (dostępne 3 próby)
od 27.02. 2018 do godz.15:00 dn.12.03.2018
II termin - poprawkowy (dostępna 1 próba)
od 27.03.2018 do godz.15:00 dn. 09.04.2018

 

Konsultacje:

Czytelnia Informacji Naukowej BG w godzinach pracy Biblioteki

Kontakt:

tel. +58 349 10 45, e-mail: biblinf@gumed.edu.pl, GG 9938031

Treść zajęć:
Moduł 1. Część teoretyczna
Moduł 2. Elektroniczne źródła naukowej informacji medycznej
Moduł 3. Baza Polska Bibliografia Lekarska
(PBL)
Moduł 4. Bazy Medline i Scopus
Moduł 5. Bibliografia w praktyce

Uwaga:
Do prawidłowego wypełnienia testu niezbędne jest korzystanie z bazy PBL, która dostępna jest w sieci uczelnianej (m.in. z komputerów w Bibliotece) oraz z komputerów domowych poprzez serwer proxy - zamów usługę zdalnego dostępu do baz danych

Autorzy:
mgr Małgorzata Florianowicz
mgr Elżbieta Kraszewska
mgr Mirosława Modrzewska

Redakcja:
mgr inż. Anna Grygorowicz