Print this page

Charakterystyka, dostęp i zakres chronologiczny bazy PBL


Polska Bibliografia Lekarska (PBL):

  • to najważniejsza polska medyczna baza bibliograficzno-abstraktowa,
  • jest podstawowym źródłem informacji o polskich publikacjach naukowych, klinicznych i fachowych z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, a także o pracach popularnych z zakresu oświaty zdrowotnej,
  • jest tworzona w Głównej Bibliotece Lekarskiej (GBL) w Warszawie,
  • jest kontynuacją drukowanej Polskiej Bibliografii Lekarskiej…,
  • posiada zakres chronologiczny: od roku 1979 do bieżącego; od 1991 roku rekordy wzbogacone są o streszczenia dokumentów w języku polskim i angielskim,
  • zawiera blisko 400.000 rekordów; dane pochodzą z ponad 1900 tytułów czasopism polskich i zagranicznych; znajdują się tu również informacje o monografiach oraz niepublikowanych pracach doktorskich i habilitacyjnych będących w zbiorach GBL.

Do tworzenia charakterystyki rzeczowej (określania tematyki) literatury rejestrowanej w bazie PBL stosowany jest język haseł przedmiotowych Medical Subject Headings (MeSH), tłumaczony na język polski w Głównej Bibliotece Lekarskiej w Warszawie i prezentowany w postaci bazy danych Tez-MeSH.

Dla użytkowników GUMed baza Polska Bibliografia Lekarska dostępna jest poprzez stronę WWW BG GUMed w zakładce ZASOBY/bazy danych:

  • z komputerów należących do sieci GUMed,
  • z komputerów domowych poprzez serwer proxy dla uprawnionych użytkowników, w tym wszystkich studentów naszego Uniwersytetu.
 
Baza udostępniana jest w podziale na dwa zakresy chronologiczne:
  • Polska Bibliografia Lekarska od 1991 r.,
  • Polska Bibliografia lekarska za lata 1979-1990.

Dostępne są również rekordy w opracowaniu (prePBL).


zobacz stronę główną bazy PBL  

 

Na stronie internetowej Głównej Biblioteki Lekarskiej (zakładka: Szukaj -- Bazy danych) można zapoznać się także z:

zobacz dostęp do ww. baz ze strony WWW GBL