Print this page

Część teoretyczna


Moduł 1. Część teoretyczna omawia podstawowe pojęcia z zakresu naukowej informacji medycznej:

  • informacja i jej źródła,
  • bibliografia i bazy danych,
  • język informacyjno-wyszukiwawczy Medical Subject Headings (MeSH), a także słowa kluczowe,
  • operatory logiczne.