Print this page

Docieranie do pełnego tekstu publikacji


Baza PBL jest bazą bibliograficzno-abstraktową tj. zawiera tylko opisy bibliograficzne publikacji wraz ze streszczeniami tych prac, a nie bazą pełnotekstową.
 

Niektórzy polscy wydawcy udostępniają artykuły w Internecie, dlatego warto przejść na stronę czasopisma.

Aby dotrzeć do pełnego tekstu pracy, posiadając jej dane bibliograficzne, należy:

 • sprawdzić czy dostępna jest wersja elektroniczna poszukiwanej publikacji,
 • sprawdzić zasoby drukowane Biblioteki.

artykuły z czasopism

 • dostępność wersji elektronicznej można łatwo sprawdzić, gdyż:
  • skrót tytułu czasopisma umieszczony w rekordzie bazy PBL jest aktywnym linkiem prowadzącym do strony czasopisma/wydawcy,
  • na stronie WWW Biblioteki w zakładce Zasoby/ Czasopisma  i e-czasopisma umieszczono linki do serwisów ułatwiajacych dotarcie do pełnego tekstu,
 • jeśli wersja elektroniczna jest niedostępna, należy: 
  • sprawdzić w katalogu bibliotecznym online czy Biblioteka posiada zeszyt czasopisma, w którym zamieszczony jest potrzebny artykuł.

zobacz jak uzyskane z bazy dane należy przenieść na rewers, w celu zamówienia potrzebnego czasopisma

► książka, monografia, dysertacja - należy sprawdzić zasoby Biblioteki GUMed w oparciu o katalog biblioteczny online (należy szukać po tytule lub nazwisku autora/redaktora), a dla publikacji wydanej przed 1993 r. - w zdigitalizowanych katalogach kartkowych Biblioteki,

rozdział w książce - należy szukać książki w katalogu bibliotecznym online po tytule lub autorze/redaktorze książki, z której rozdział pochodzi (nie szukać po tytule/autorze rozdziału!) pamiętając, że dla pozycji starszych (sprzed 1993 r.) należy sprawdzać również zdigitalizowane katalogi kartkowe,

materiały zjazdowe - należy przeszukiwać katalog biblioteczny online po tytule zjazdu/konferencji/sympozjum (nie szukać po tytule/autorze referatu zjazdowego!); dla zjazdów sprzed 1993 r. należy sprawdzić zdigitalizowany przedmiotowy katalog kartkowy.

zobacz jak uzyskane z bazy dane należy przenieść na rewers, w celu zamówienia potrzebnego referatu zjazdowego

          Jeśli poszukiwanej publikacji brak w zbiorach Biblioteki:

 • należy sprawdzić jej dostępność w innych państwowych bibliotekach naukowych Trójmiasta; jeżeli znajduje się ona w jednej z tych bibliotek, to możemy zawsze skorzystać z niej na miejscu w czytelniach wybranej biblioteki; w celu wypożyczenia publikacji do domu należy:
  • zwrócić się do Wypożyczalni Naukowej BG GUMed po skierowanie do wybranej biblioteki,
  • w tej bibliotece założyć konto czytelnicze,
  • dokonać wypożyczenia,

  Je
  żeli poszukiwanej publikacji nie ma w zbiorach bibliotek Trójmiasta:
 • można skorzystać z usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej BG GUMed, która pośredniczy w sprowadzaniu materiałów bibliotecznych z innych bibliotek w kraju:
  • książki, prace doktorskie i inne oryginalne publikacje sprowadzane są bezpłatnie do korzystania na miejscu w czytelniach,
  • artykuły z czasopism, najczęściej w formie plików elektronicznych, lub fragmenty publikacji w formie kserokopii sprowadzane są odpłatnie.