Print this page

Źródła elektroniczne


Moduł 2. E-źródła przedstawia podstawowe elektroniczne źródła naukowej informacji medycznej:

  • multiwyszukiwarka - narzędzie ułatwiające prowadzenie wyszukiwań,
  • katalogi,
  • e-książki i biblioteki cyfrowe,
  • bibliograficzne i pełnotekstowe bazy danych,
  • bazy własne tworzone w Bibliotece GUMed,
  • dostęp do baz