Print this page

Podstawy naukowej informacji medycznej (PNIM)


ROK AKADEMICKI 2018/2019

Obowiązkowe zajęcia dydaktyczne
prowadzone przez Bibliotekę Główną Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
dla studentów
studiów I stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu kierunków:
elektroradiologia (I st. III rok)
fizjoterapia
(I st. III rok)
psychologia zdrowia (I rok) 
------------------------------------------------
pielęgniarstwo
(I st. II rok)
położnictwo (I st. II  rok)

Informacje ogólne o przedmiocie:

Forma zajęć:

zajęcia w wymiarze 4 godz. w trybie online

Forma zaliczenia:

zaliczenie bez oceny

Warunki zaliczenia:

min. 60% prawidłowych odpowiedzi na pytania testu

Termin zaliczenia:

 
 

semestr zimowy
elektroradiologia, fizjoterapia, psychologia zdrowia:

I termin (dostępne 3 próby)
od 05.12.2018 do godz. 15:00 dn.28.12.2018
II termin - poprawkowy (dostępna 1 próba)
od 08.01.2019 do godz. 15:00 dn. 22.01.2019

---------------------------------------------------------
semestr letni
położnictwo, pielęgniarstwo:

I termin (dostępne 3 próby)
od 27.02.2019 do godz.15:00 dn.15.03.2019
I
I termin - poprawkowy (dostępna 1 próba)
od
27.03.2019 do godz.15:00 dn. 15.04.2019

 

Konsultacje:

Czytelnia Informacji Naukowej BG w godzinach pracy Biblioteki

Kontakt:

tel. +58 349 10 45, e-mail: biblinf@gumed.edu.pl, GG 9938031

Treść zajęć:
Moduł 1. Część teoretyczna
Moduł 2. Elektroniczne źródła naukowej informacji medycznej
Moduł 3. Baza Polska Bibliografia Lekarska
(PBL)
Moduł 4. Bazy Medline i Scopus
Moduł 5. Bibliografia w praktyce (w tym menedżery bibliografii, np. Mendeley)
Moduł 6. Elementy prawa autorskiego

Uwaga: Do prawidłowego wypełnienia testu niezbędne jest korzystanie z bazy PBL, która dostępna jest w sieci uczelnianej (m.in. z komputerów w Bibliotece) oraz z komputerów domowych poprzez serwer proxy - zamów usługę zdalnego dostępu do baz danych

Autorzy:
mgr Małgorzata Florianowicz
mgr Elżbieta Kraszewska
mgr Mirosława Modrzewska

Redakcja:
mgr inż. Anna Grygorowicz