Print this page

Bazy Medline i Scopus


Moduł 4. Bazy Medline i Scopus przedstawia bibliograficzno-abstraktowe bazy:

  • Medline - najważniejsze światowe źródło naukowej informacji medycznej, tworzone przez Narodową Bibliotekę Medycyny w USA,
  • Scopus - wielodziedzinową bazę indeksującą wiele tytułów czasopism z Europy, w tym z Polski.

W module tym szerzej omówiono bazę Scopus i możliwości jej przeszukiwania, z uwagi na zawartość w tej bazie informacji z wielu polskich tytułów czasopism i możliwość budowania zapytań wyszukiwawczych w języku polskim.