Print this page

Polska Bibliografia Lekarska (PBL)


Moduł 3. Baza Polska Bibliografia Lekarska przedstawia podstawowe polskie źródło z zakresu naukowej informacji medycznej, tj. bibliograficzno-abstraktową
bazę danych Polska Bibliografia Lekarska (PBL) oraz możliwości jej przeszukiwania.