Print this page

Przykłady wyszukiwania w bazie PBL


Baza PBL zawiera narzędzie ułatwiające stosowanie odpowiednich terminów wyszukiwawczych. Po rozpoczęciu wpisywania poszukiwanego hasła wyświetlają się alfabetycznie uporządkowane indeksy odpowiadające wybranej opcji wyszukiwawczej. Należy pamiętać, że w przypadku wybrania kategorii: Hasło system wyświetla tylko ograniczoną liczbę podpowiedzi. Jeśli poszukiwany termin nie został wyświetlony, należy jego pełne brzmienie wpisać w oknie wyszukiwawczym i sprawdzić, czy znajduje się on w indeksie haseł bazy (kliknąć Indeks).

PRZYKŁADY MOŻLIWOŚCI WYSZUKIWAWCZYCH W BAZIE PBL
zachęcamy do obejrzenia zamieszczonej na końcu ekranu prezentacji
ilustrującej poniższe przykładowe strategie wyszukiwawcze


► 
WYSZUKIWANIE WEDŁUG OPCJI: AUTOR

Przykład 1.
Szukamy publikacji Stanisława Bakuły z lat 2000-2007:

 • należy wybrać opcję wyszukiwawczą Autor,
 • wpisać nazwisko Bakuła w okienku wyszukiwawczym,
 • wpisać odpowiedni zakres lat,
 • kliknąć Indeks,
 • zaznaczyć na liście autorów spośród wyświetlonych terminów indeksu dwa nazwiska: Bakuła S i Bakuła Stanisław,
 • kliknąć Szukaj zaznaczonych.

W wynikach otrzymujemy opisy 21 (stan na 15.11.2016) różnego typu prac (patrz poniższa prezentacja) interesującego nas autora. Prace te są uporządkowane chronologicznie od najnowszych do najstarszych.


► 
WYSZUKIWANIE WEDŁUG OPCJI: TYTUŁ CZASOPISMA - SKRÓT

Przykład 2.
Chcemy zapoznać się z publikacjami zamieszczonymi w 2008 roku w czasopiśmie Polish Journal of Radiology. Należy pamiętać, że w indeksie tytułów czasopism znajdują się tylko ich skróty, a nie pełne nazwy.

 • należy wybrać opcję wybrany rok i wpisać 2008,
 • spośród opcji wyszukiwawczych wybrać Tytuł czasopisma - skrót,
 • wpisać w okienku wyszukiwawczym początek tytułu interesującego nas czasopisma (np. początek frazy - pol),
 • wybrać z podpowiedzi indeksu Pol J Radiol lub też kliknąć Indeks i zaznaczyć interesujący nas tytuł,
 • kliknąć Szukaj zaznaczonych.

W wynikach otrzymujemy opisy 63 (stan na 15.11.2016) artykułów opublikowanych w roku 2008 w interesującym nas czasopiśmie - patrz poniższa prezentacja.


►  WYSZUKIWANIE WEDŁUG OPCJI: HASŁO

Przykład 3.
Szukamy publikacji na temat rehabilitacji osób ze skoliozą.

sposób 1.

 • jako opcje wyszukiwawcze dwukrotnie należy wybrać Hasło,
 • w odpowiednie pola wpisać skolioza i rehabilitacja lub po rozpoczęciu wpisywania wybrać te terminy z pojawiających się podpowiedzi,
 • zastosować operator iloczyn,
 • kliknąć Szukaj.

Jako wynik otrzymujemy informację o 39 (stan na 22.11.2018) takich publikacjach.

sposób 2. z zastosowaniem indeksów

 • po wybraniu opcji wyszukiwawczej Hasło wpisać termin skolioza,
 • kliknąć Indeks,
 • wybrać spośród haseł pojawiających się na kolejnych ekranach indeksu odpowiednie: skolioza – rehabilitacja i je zaznaczyć,
 • kliknąć Szukaj zaznaczonych.

W wyniku takiego wyszukiwania otrzymujemy informację o 217 (stan na 22.11.2018) pracach dotyczących zagadnienia rehabilitacji w skoliozie.

Prowadzenie wyszukiwania w oparciu o indeksy i terminy tam znajdujące się jest zalecanym sposobem prowadzenia poszukiwań literatury w tej bazie. Jednak w przypadkach, gdy wyszukiwanie przynosi niewielką liczbę rezultatów, należy dodatkowo przeszukać bazę stosując inne kryteria wyszukiwawcze.


Przykład 4.

Szukamy publikacji na temat opieki pielęgniarskiej podczas porodu

sposób 1.

 • jako opcje wyszukiwawcze dwukrotnie należy wybrać Hasło,
 • w odpowiednie pola wpisać terminy: poród i opieka pielęgniarska,
 • zastosować operator iloczyn,
 • kliknąć Szukaj.

Jako rezultat otrzymujemy informację o 15 (stan na 15.11.2016) publikacjach.

sposób 2. z wykorzystaniem Hasła klasyfikacyjnego GBL

 • jako opcję wyszukiwawczą należy wybrać Hasło,
 • w odpowiednie pole wpisać termin: poród,
 • z rozwijanego pola Hasło klasyfikacyjne GBL wybrać PIELĘGNIARSTWO I POŁOŻNICTWO,
 • kliknąć Szukaj.

Jako rezultat wyszukiwania prowadzonego drugim sposobem, otrzymujemy opisy 102 (stan na 22.11.2018) prac. Przeglądając listę tych prac należy zwrócić uwagę na umieszczone pod opisami hasła przedmiotowe (deskryptory główne i pomocnicze). Znajdziemy wśród tych haseł inne, według których możemy prowadzić dalsze wyszukiwania, np: opieka okołoporodowa. Po powrocie do ekranu startowego bazy, ponownym wybraniu opcji Hasło, wpisaniu znalezionego hasła opieka okołoporodowa i kliknięciu Szukaj, otrzymamy 369 (stan na 22.11.2018) rekordów z opisami różnych prac.

 

 

Przykład 5.
Szukamy piśmiennictwa na temat badań ultrasonograficznych kobiet w ciąży
W tym celu możemy przeszukiwać bazę na różne sposoby, np.:

sposób 1.
jako opcje wyszukiwawcze dwukrotnie należy wybrać Hasło i w odpowiednie pola wpisać ultrasonografia i ciąża (wynik: 272 rekordy - stan na 22.11.2018)
sposób 2.
jako opcje wyszukiwawcze wybrać Hasło i wpisać ultrasonografia oraz Wskaźnik treści i wpisać termin CIĄŻA (wynik: 1068 rekordów - stan na 15.11.2016)
sposób 3.
z rozwijanego pola Hasło klasyfikacyjne GBL wybrać RADIOLOGIA oraz z rozwijanego pola Wskaźnik treści wybrać termin CIĄŻA (wynik: 499 rekordów - stan na 22.11.2018)

Uwaga: Niektóre z rezultatów otrzymywanych w wyniku przeszukiwań ww. sposobami mogą się powtarzać.


► 
WYSZUKIWANIE WEDŁUG OPCJI:  TYTUŁ - DOWOLNE SŁOWA
      LUB DOWOLNE SŁOWA OPISU

    
(gdy nie znamy właściwego hasła dla szukanego terminu)

Przykład 6.
Poszukujemy publikacji na temat rdzeniowego zaniku mięśni.

Po sprawdzeniu, że termin ten nie znajduje się w indeksie haseł, należy wybrać poniższą strategię wyszukiwawczą:

 • jako opcję wyszukiwawczą wybrać: Tytuł - dowolne słowo (lub Dowolne słowa opisu),
 • wpisać termin rdzeniow* zanik* mięśn* (czyli rdzeń terminu zakończony *) - będą wyszukane prace z wszystkimi formami tych słów,
 • zaznaczyć opcję maskowanie,
 • kliknąć Szukaj.

Jako wynik takiego wyszukiwania, przy zastosowaniu opcji Tytuł - dowolne słowa otrzymujemy 35 rekordów, a przy zastosowaniu opcji Dowolne słowa opisu 76 rekordów (stan na 22.11.2018). 
Przeglądając hasła (deskryptory) podane w poszczególnych rekordach łatwo zauważyć, iż w naszym przypadku odpowiednim hasłem MeSH jest zanik mięśni rdzeniowy. W kolejnym kroku należy cofnąć się do formularza wyszukiwawczego, wpisać powyższe hasło, kliknąć Indeks i zaznaczyć szukane hasło wraz z podanymi określeniami. Po kliknięciu przycisku Szukaj otrzymujemy 78 prac (stan na 22.11.2018).