Print this page

Test zaliczeniowy


Warunkiem zaliczenia przedmiotu
Podstawy naukowej informacji medycznej jest prawidłowe rozwiązanie testu online, tj. udzielenie minimum 60% prawidłowych odpowiedzi na pytania zawarte w teście.

Test będzie aktywny:

w semestrze zimowym

elektroradiologia, fizjoterapia, psychologia zdrowia

I termin (dostępne 3 próby)
od 05.12.2018  do  godz. 15:00 dn. 28.12.2018

II termin - poprawkowy (dostępna 1 próba)
od 08.01.2019  do  godz. 15:00 dn. 22.01.2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

w semestrze letnim

położnictwo, pielęgniarstwo
I termin (dostępne 3 próby)
od 27.02.2019  do   godz.15:00 dn.15.03.2019

II termin - poprawkowy (dostępna 1 próba)
od 27.03.2019  do  godz.15:00 dn. 15.04.2019

 

WEJŚCIE DO TESTU