Print this page

Wyszukiwanie w bazie PBL - informacje podstawowe


►  Elementy strony głównej bazy PBL:

  • opcje wyszukiwawcze (w postaci rozwijanych menu) - 1
  • pola do wpisywania szukanych terminów - 2
  • indeksy - 3
  • sposoby wyszukiwania - 4
  • łączenie warunków operatorami logicznymi - 5
   • iloczyn oznacza AND/I - część wspólna zbiorów, pozwala na wyszukanie danych spełniających jednocześnie oba kryteria,
   • suma oznacza OR/LUB - połączone dane zbiorów,
   • #1-#2 oznacza NOT/NIE - różnica - elementy należące tylko do jednego zbioru z wykluczeniem elementów zbioru drugiego,
  • zawężanie wyników do (wybór z rozwijanego menu): - 6
   - roku lub zakresu lat,
   - hasła klasyfikacyjnego GBL,
   - rodzaju i typu dokumentu (np. praca doktorska, artykuł),
   - wskaźnika treści (np. ciąża, ludzie).

Wyszukiwanie w bazie PBL można prowadzić wpisując w poszczególnych wierszach formularza odpowiednie do wybranej opcji terminy wyszukiwawcze.

►  Najważniejsze opcje wyszukiwawcze:

 • hasło (tj. hasło przedmiotowe MeSH), w tym hasło główne i hasło pomocnicze,
 • początek tytułu lub dowolne słowa z tytułu,
 • autor,
 • skrót tytułu czasopisma,
 • pojedyncze słowa ze streszczenia,
 • dowolne słowa opisu.

Przy poszczególnych wierszach formularza znajdują się indeksy, które zawierają odpowiednie do wybranej opcji wyszukiwawczej stosowane w bazie terminy.

Należy pamiętać, że...

Przy wyszukiwaniu literatury na konkretny temat, zalecanym sposobem przeszukiwania bazy jest stosowanie haseł przedmiotowych z indeksu.
Po rozpoczęciu wprowadzania poszukiwanego terminu, system automatycznie podpowiada terminy znajdujące się w indeksach bazy, związane z wpisywaną frazą. Jeżeli sugerowany termin jest właściwym dla poszukiwanego, można wybrać go z pojawiającej się listy i kliknąć "Szukaj", bez konieczności aktywacji pola "Indeks".
Przy wyszukiwaniu literatury na konkretny temat, zalecanym sposobem przeszukiwania bazy jest stosowanie haseł przedmiotowych z indeksu.

zobacz jak system podpowiada terminy
znajdujące się w indeksie haseł 


Warunki wyszukiwawcze należy łączyć odpowiednim operatorem logicznym. System nie rozróżnia małych i wielkich liter, wobec czego wpisanie nazw własnych czy też nazwisk autorów małymi literami skutkuje tymi samymi wynikami, co w przypadku zastosowania prawidłowej pisowni.

zobacz przykład wyszukiwania przy wykorzystaniu indeksów
- wybór haseł i tytułów czasopism z pojawiających się podpowiedzi,
tj. ekran startowy bazy z wprowadzonymi terminami oraz ekran rezultatów

  

►  Opcja maskowania jako sposób wyszukiwania

Maskowanie umożliwia wyszukanie wszystkich tych terminów w bazie, które mają ten sam początek (rdzeń), np. wpisanie tętn* pozwoli na znalezienie wszystkich słów zaczynających się od tętn-, takich, jak tętniak, tętnica, tętnicze. W tym celu należy:

 • wybrać opcję wyszukiwawczą (np. Tytuł - dowolne słowa)
 • wpisać szukany termin (lub rdzeń słowa) zakończony *  
  lub symbolem $,
 • zaznaczyć opcję maskowanie jako sposób wyszukiwania,
 • kliknąć przycisk Szukaj.

Maskowanie, czyli zastępowanie końcówek wyrazowych symbolem * stosujemy przede wszystkim wtedy, gdy system nie podpowiada tej frazy jako hasła - co zauważamy już przy wprowadzaniu terminu. Oznacza to, że taki termin nie występuje w indeksie haseł (fakt ten można potwierdzić poprzez kliknięcie klawisza Indeks przy tym oknie wyszukiwawczym). Zmieniamy więc opcję wyszukiwawczą Hasło na Dowolne słowa opisu, pamiętamy o zaznaczeniu maskowania, jako Sposobu wyszukiwania i modyfikujemy wprowadzony termin.

►  Wyświetlanie wyników

Ekran wyników zawiera listę ponumerowanych rekordów, posortowanych chronologicznie od najnowszych do najstarszych.

Elementy rekordu to:

 1. opis bibliograficzny (tytuł, autor, źródło),
 2. hasła (deskryptory główne i pomocnicze),
 3. hasła klasyfikacyjne GBL,
 4. typ dokumentu,
 5. wskaźnik treści,
 6. ew. streszczenie polskie i/lub angielskie,
 7. numer rekordu,
 8. pole pozwalające na zaznaczenie rekordu.

oraz

sygnatura GBL (informacja tylko dla korzystających ze zbiorów Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie) - sygnaturę naszej Biblioteki należy sprawdzić w katalogu online BG GUMed.

Język, w jakim jest zapisany tytuł oryginału, jest językiem całego artykułu, niezależnie od tego czy dołączone streszczenia są w języku polskim czy angielskim.


► 
Zarządzanie wynikami

Wybrane rekordy, po zaznaczeniu ich, można wydrukować (opcja Wyświetlenie wyników w wersji do wydruku) albo zapisać na dysku - korzystając z menu przeglądarki lub z opcji Pobranie pliku do edytora, która umożliwia zapisanie pliku w formacie RTF. W tym celu należy:

 • zaznaczyć wybrane prace,
 • kliknąć Wyświetl zaznaczone,
 • zarchiwizować plik.

Wyniki wyszukiwania można wyświetlać w różnych formatach:

 • ze streszczeniem i deskryptorami (hasłami),
 • ze streszczeniem,
 • z hasłami (deskryptorami),
 • skrócony (tylko opis bibliograficzny).

PBL nie oferuje możliwości zachowania historii prowadzonych wyszukiwań.