Ogólne zasady wypożyczania materiałów bibliotecznych

Elektroniczna legitymacja studencka GUMed pełni rolę aktywnej karty bibliotecznej - na jej podstawie można wypożyczać książki.

Uwaga: Aktywacja kont studentów I roku GUMed nastąpi 28.09.2018 r. o godz. 15:00.

 

Aby wypożyczyć książkę należy:

Studenci GUMed mogą posiadać jednocześnie na swoim koncie do 15 podręczników oraz dodatkowo do 4 książek ze zbiorów beletrystycznych.

Większość podstawowej literatury wypożycza się na okres 6 miesięcy, pozostałe pozycje na okres 30 dni.

Istnieje możliwość prolongowania terminu zwrotu posiadanych na koncie pozycji i rezerwacji książek wypożyczonych przez innych.

Zgodnie z Regulaminem Udostępniania Zbiorów nie wypożycza się na zewnątrz:

Zamówione książki odbiera się osobiście, okazując legitymację studencką.

Studenci muszą dbać o wypożyczone materiały i przestrzegać terminu ich zwrotu.

W przypadku przekroczenia terminu zwrotu następuje blokada konta czytelnika i naliczane są kary w wysokości 0,50 zł/dzień za każdy przetrzymany wolumin. Brak otrzymania powiadomienia wysyłanego przez Bibliotekę pocztą elektroniczną informującego o upływie terminu zwrotu, nie upoważnia do zwolnienia z opłaty za przetrzymanie książek.

Kary i opłaty uiszcza się w Wypożyczalni, a płatność możliwa jest tylko za pomocą kart płatniczych.

Po zakończeniu roku akademickiego należy uregulować wszelkie należności wobec Biblioteki, tj.:

Więcej informacji na temat wypożyczania w dalszej części szkolenia.Konto czytelnika

Konto czytelnika dostępne jest na każdym ekranie katalogu online.

Aby zalogować się do konta należy podać:

 • numer albumu poprzedzony ciągiem cyfr 55000 - jako numer karty bibliotecznej,
 • 6 pierwszych cyfr z numeru PESEL, tj. datę urodzenia, np. 881231 - jako hasło*.
  *po zalogowaniu się do konta czytelnika hasło można samodzielnie modyfikować

Konto zawiera m.in. informacje dotyczące:

 • tytułów aktualnie wypożyczonych książek,
 • statusów zamówionych pozycji
  (do odebrania; wypożyczone),
 • terminów zwrotów książek,
 • kar za przetrzymane pozycje,
 • historii wypożyczeń.

Zalogowanie do konta umożliwia:


Pamiętaj! 

Po zakończeniu pracy należy zawsze wylogować się z systemu, tj. kliknąć WYLOGUJ. Pozostawienie otwartego konta grozi ingerencją osób trzecich!

Sprawdzaj stan swojego konta - unikniesz płacenia kar!

Jeśli zmieniasz adres poczty mailowej, zaktualizuj go w swoim koncie lub podaj nowy adres w Wypożyczalni - będziesz nadal otrzymywać informacje o pozycjach do odebrania i upływającym terminie zwrotu.