Zbiory drukowane i zasoby elektroniczne udostępniane są na miejscu w Strefie Nauki, czyli Czytelni 1 i 2, Czytelni Informacji Naukowej oraz w pokojach pracy.

 


W czytelniach istnieje wolny dostęp do zbiorów, tzn. można z nich korzystać samodzielnie. Księgozbiory zabezpieczone są przed kradzieżą.


Godziny otwarcia Strefy Nauki:

Z czytelni oraz pokoi pracy można korzystać w godzinach otwarcia Bilioteki:

poniedziałek   
wtorek - piątek   
sobota   

10:00-19:45
08:00-19:45
09:00-15:00



Korzystający ze Strefy Nauki są zobowiązani:

Szczegółowe przepisy dotyczące korzystania z poszczególnych agend Strefy Nauki określają ich regulaminy.