W Czytelni Informacji Naukowej:


udziela się szeroko pojętej informacji, w tym szczególnie z zakresu medycyny i nauk pokrewnych, w oparciu o komputerowe bazy danych, Internet, katalogi biblioteczne oraz księgozbiór naukowy,

udostępnia się:

prowadzone są szkolenia w zakresie naukowej informacji medycznej,

 uzyskać można pomoc w korzystaniu z Biblioteki i wyszukiwaniu literatury. 


Należy pamiętać, że...

     

 

...ze stanowisk komputerowych w Czytelni można korzystać po uprzednim zalogowaniu się analogicznie jak do serwisu ekstranetowego Uczelni.

...studenci korzystający ze stanowisk przeznaczonych do udostępniania Bazy prac magisterskich i licencjackich GUMed, zobowiązani są do wpisania się do zeszytu odwiedzin i okazania bibliotekarzowi dokumentu potwierdzającego tożsamość.


Warto wiedzieć, że...


... bibliotekarze w Czytelni Informacji Naukowej: