Informacje ogólne

Biblioteka Wydziału Farmaceutycznego GUMed mieści się w Gdańsku-Wrzeszczu, w budynku Wydziału. Ma charakter prezencyjny, tzn. udostępnia na miejscu, w Czytelni, specjalistyczne książki i czasopisma z zakresu botaniki, biochemii, biologii, bromatologii, chemii, farmacji, farmakologii, kosmetologii i toksykologii, a także prasę codzienną.

Biblioteka Wydziału Farmaceutycznego GUMed
Al. Gen. J. Hallera 107
80-416 Gdańsk
budynek główny Wydziału,
I piętro (za dziekanatem)
tel. +48 58 349 32 02
e-mail: biblfarm@gumed.edu.pl
http://biblfarm.gumed.edu.pl

 

 Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek    
sobota, niedziela    

09:00-16:00
Biblioteka zamknięta

Czytelnia Biblioteki Wydziału Farmaceutycznego dysponuje 20 miejscami dla czytelników, w tym 3 stanowiskami komputerowymi. W Czytelni udostępniane są wszystkie zasoby elektroniczne oferowane przez Bibliotekę Główną. Jedno ze stanowisk komputerowych przeznaczone jest dla korzystających z Bazy prac magisterskich i licencjackich GUMed.

Zbiory zgromadzone w Bibliotece Wydziału Farmaceutycznego można przeglądać w katalogu online Biblioteki Głównej przy zastosowaniu filtru lokalizacji: GUMed - Czytelnia Bibl. Wydz. Farmaceutycznego. Dostępne online są również katalogi wspomagające:


Należy pamiętać, że...


...istnieje możliwość krótkoterminowego wypożyczenia na zewnątrz pozycji z księgozbioru Czytelni, po każdorazowym uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza, który określa termin zwrotu. Poza godzinami otwarcia Biblioteki wypożyczone pozycje można zwracać do skrzynki zwrotów znajdującej się na klatce schodowej prowadzącej do Biblioteki Wydziału.

 

W przypadku przekroczenia terminu zwrotu pobierana jest, zgodnie z cennikiem, opłata w wysokości 10 zł/dzień/wol.