Print this page

10 zasad korzystania z Biblioteki

Należy pamiętać o...
    10 zasadach korzystania z Biblioteki i stosowaniu ich w praktyce!

 


  1. Twoja elektroniczna legitymacja studencka GUMed jest aktywną kartą biblioteczną i umożliwia wypożyczanie książek
  2.  Przeszkol się - zalicz obowiązkowe zajęcia z przedmiotu Szkolenie biblioteczne online
  3.  Kurtkę i torbę zostaw w szafce
  4. Na terenie Biblioteki zachowaj ciszę i wycisz telefon
  5. Nie wnoś do Strefy Nauki jedzenia i picia, poza wodą w zakręcanych butelkach lub napojami w kubkach termicznych
  6. Przestrzegaj regulaminu korzystania z pokoi pracy
  7. Pozwól innym też się uczyć! Nie zostawiaj swoich rzeczy na stoliku na dłużej niż 30 min.
  8. Nie odkładaj na półkę materiałów bibliotecznych, z których korzystałeś - połóż je w wyznaczonym miejscu lub oddaj bibliotekarzowi
  9. Nie przetrzymuj wypożyczonych książek. Te wypożyczone z Czytelni zwróć do godz. 11:00 dnia następnego
  10. Korzystaj z bogatych zasobów online Biblioteki - wystąp o zdalny dostęp