Print this page

Czytelnia 1 i Czytelnia 2

 
 
Czytelnia 1 Czytelnia 2


W Czytelniach 1 i 2 można skorzystać na miejscu:

 ze zgromadzonych w nich zbiorów (korzystanie samodzielne, wolny dostęp), tj.:

  • książek, czyli najnowszej literatury z zakresu medycyny, nauk o zdrowiu oraz dziedzin pokrewnych,
  • modeli anatomicznych kości - Czytelnia 1,
  • drukowanych polskich i zagranicznych czasopism prenumerowanych w bieżącym roku - udostępniane w układzie alfabetycznym we wnęce w Czytelni 1,
  • prasy codziennej i wybranych pozycji tematycznych - Czytelnia 1 obok stanowiska bibliotekarza,

  ze wszystkich przechowywanych w magazynie książek i czasopism.

W Czytelniach tych:

zobacz
rozmieszczenie działów
w Czytelniach

  • na każdą pozycję zamawianą z magazynu do Strefy Nauki należy wypełnić rewers, po odnalezieniu jej sygnatury w katalogu online bądź zdigitalizowanym katalogu kartkowym - poniżej przykłady prawidłowo wypełnionych rewersów dla:

książki
(na każdy tom oddzielny rewers)

czasopisma
(
oddzielny rewers na każdy zeszyt z podaniem: sygnatury czasopisma, rocznika, wolumenu, numeru, stron artykułu)

Zasady korzystania z Czytelni 1 i 2 zawiera ich regulamin.
 


Należy pamiętać, że...


...czasopism i modeli anatomicznych kości nie wypożycza się poza Bibliotekę.

....jeżeli nie ma już wolnych egzemplarzy na półkach,
warto sprawdzić dostępność danego tytułu w wersji elektronicznej:


...istnieje możliwość wypożyczania książek z Czytelń na noc oraz na weekend, każdorazowo za zgodą bibliotekarza:

  • książki z Czytelń wypożyczane są od godziny 18:00, natomiast ich zwrot musi nastąpić do godziny 11:00 dnia następnego,
  • przed otwarciem biblioteki, zwrotu wypożyczonych pozycji można dokonać do skrzynki zwrotów umieszczonej w przedsionku bocznego wejścia do Biblioteki, od ul. Dębinki,
  • w przypadku przekroczenia terminu zwrotu pobierana jest, opłata w wysokości 10 zł/dzień/wolumin.
  • Pamiętaj! Kary uiszcza się w Wypożyczalni, a płatność możliwa jest tylko za pomocą kart płatniczych.