Print this page

Czytelnia Informacji Naukowej

W Czytelni Informacji Naukowej:


udziela się szeroko pojętej informacji, w tym szczególnie z zakresu medycyny i nauk pokrewnych, w oparciu o komputerowe bazy danych, Internet, katalogi biblioteczne oraz księgozbiór naukowy,

udostępnia się:

  • elektroniczne źródła naukowej informacji medycznej, w tym przede wszystkim bazy danych, e-czasopisma i e-książki z zasobów Biblioteki,
  • Internet do celów naukowych i dydaktycznych,
  • pakiety biurowe (MS Office, Libre Office), menedżery bibliografii,
  • pełne teksty prac magisterskich i licencjackich w wersji elektronicznej, powstałych po 2004 r. - Baza prac magisterskich i licencjackich GUMed,
  • księgozbiór podręczny: encyklopedie i słowniki terminologiczne i językowe, roczniki statystyczne, publikacje z zakresu prawa w medycynie, poradniki dla piszących prace naukowe,

prowadzone są szkolenia w zakresie naukowej informacji medycznej,

 uzyskać można pomoc w korzystaniu z Biblioteki i wyszukiwaniu literatury. 


Należy pamiętać, że...

     

 

...ze stanowisk komputerowych w Czytelni można korzystać po uprzednim zalogowaniu się analogicznie jak do serwisu ekstranetowego Uczelni.

...studenci korzystający ze stanowisk przeznaczonych do udostępniania Bazy prac magisterskich i licencjackich GUMed, zobowiązani są do wpisania się do zeszytu odwiedzin i okazania bibliotekarzowi dokumentu potwierdzającego tożsamość.


Warto wiedzieć, że...


... bibliotekarze w Czytelni Informacji Naukowej:

  • pomagają przy przeszukiwaniu katalogu i zamawianiu książek,
  • szkolą w korzystaniu z tradycyjnych i elektronicznych źródeł naukowej informacji medycznej prenumerowanych przez Bibliotekę.