Print this page

Pokoje pracy indywidualnej i grupowej


W Strefie Nauki studenci GUMed mogą korzystać z 6 pokoi, w tym:

  • 4 pokoi pracy indywidualnej (A1, A2, A3, A6),
  • 1 pokoju pracy grupowej dla 4 osób (A4),
  • 1 pokoju pracy grupowej dla 6 osób (A5).


Aby z nich skorzystać należy zgłosić się do bibliotekarza dyżurującego w Czytelni 1, pobrać klucz do pokoju i pozostawić w zamian legitymację studencką, aby zarejestrować w koncie bibliotecznym korzystanie z pokoju.

Po zakończeniu pracy należy pokój zamknąć na klucz i oddać go bibliotekarzowi.

 

W przypadku opuszczenia pokoju na dłużej niż 30 min., bibliotekarz ma prawo usunąć pozostawione materiały i udostępnić pomieszczenie następnym zainteresowanym.


Szczegółowe zasady korzystania z pokoi pracy zawiera Regulamin.