Print this page

Biblioteka online


Strona internetowa Biblioteki Głównej http://biblioteka.gumed.edu.pl

Witryna internetowa Biblioteki zawiera najważniejsze informacje dotyczące zasobów i funkcjonowania BG.

Poza dostępem do podstawowego narzędzia wyszukiwania informacji, jakim jest multiwyszukiwarka oraz do katalogu bibliotecznego online, oferuje wiele niezbędnych wiadomości i pomocnych w czasie studiów narzędzi.

Instrukcja, jak posługiwać się multiwyszukiwarką, jest dostępna online:

 Zasoby elektroniczne

Poza najświeższą literaturą gromadzoną w formie drukowanej, Biblioteka zapewnia użytkownikom dostęp do cyfrowych źródeł naukowej informacji medycznej, tj. do:

e-książek:
 • e-skryptów obowiązujących w GUMed,
 • portalu IBUK libra zawierającego ok. 1.200 polskich podręczników i książek naukowych, w tym czterotomowy podręcznik Anatomia człowieka pod red. O. Narkiewicza i J. Morysia,
 • kolekcji Elibrary, tj. 13 podręczników w jęz. polskim wydawnictwa Elsevier, w tym Atlas anatomii człowieka: polskie mianownictwo anatomiczne F. H. Nettera
 • pozycji zawartych w bazie Access Medicine, w tym do podręcznika Harrison's online,
 • kolekcji Books@Ovid,
 • European Pharmacopoeia,
 • kolekcji:
  • ClinicalKey wydawnictwa Elsevier, zawierającej m.in. Gray's Anatomy:
   The Anatomical Basis of Clinical Practice
   ,
  • MedicinesComplete wydawnictwa Pharmaceutical Press wraz z Martindale: The Complete Drug Reference,
  • książek wydawnictwa Springer,
baz danych:
 • bibliograficzno-abstraktowych: m.in. Polskiej Bibliografii Lekarskiej (PBL), Medline, Scopus,
 • pełnotekstowych, np. tworzonej w Bibliotece Głównej Bazy prac magisterskich i licencjackich GUMed,
e-czasopism:

ok. 24.000 tytułów czasopism pełnotekstowych m.in. wydawców: Elsevier, Springer, LWW, Wiley-Blackwell, Oxford University Press - dostępnych w serwisie Full Text Finder.

Wszystkie e-zasoby dostępne są:

 • z komputerów w sieci uczelnianej GUMed (m.in. Biblioteka, akademiki),
 • z komputerów domowych poprzez serwer proxy (patrz WWW BG, zakładka Usługi/zdalny dostęp).

Warto wiedzieć, że...

     
   

...można bezpłatnie zarejestrować się do Anatomii-online - zestawu aktywnych rycin pochodzących z czterotomowego podręcznika "Anatomia człowieka" pod red. O. Narkiewicza i J. Morysia

 
 

...wybrane zasoby BG GUMed znaleźć można także w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej, gromadzącej oraz udostępniającej w Internecie dziedzictwo naukowe i kulturalne Pomorza.
  Zobacz zasoby BG GUMed w p_b_c

 

...w przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości, korzystając z tej ikonki zamieszczonej na stronie BG, można uzyskać odpowiedź od dyżurującego bibliotekarza

 

...istnieje możliwość zapisania się do Newslettera BG GUMed, co pozwoli być na bieżąco informowanym o nowościach w Bibliotece