Print this page

Katalog biblioteczny online BG GUMed

 
Katalog jest dostępny ze strony Biblioteki:

 • poprzez zakładkę Katalog online BG GUMed w zakładce Zasoby
 • po aktywacji zakładki katalog umieszczonej w polu wyszukiwarki.
 


Katalog biblioteczny online

zawiera informacje o:

 • zasobach Biblioteki GUMed, wpływających od 1992 roku, tj. polskich i obcojęzycznych książkach, czasopismach, pracach doktorskich, habilitacyjnych, magisterskich, materiałach zjazdowych, płytach CD, seriach wydawniczych,
 

 

 • wszystkich podręcznikach i skryptach bez względu na rok wydania;

umożliwia:

 • przeglądanie zbiorów BG GUMed (wyszukiwanie proste i zaawansowane),
 • dzięki filtrom z lewej strony ekranu, doprecyzowanie wyników wyszukiwania m.in. do pozycji:
  • dostępnych np. poprzez Wypożyczalnię lub w Czytelni 1 (opcja Lokalizacja),
  • danego autora (opcja Autor),
  • wydanych w danym roku (opcja Rok wydania),
  • w wersji elektronicznej, np. e-książek czy e-doktoratów (opcja Typ publikacji lub Kolekcje cyfrowe BG GUMed),
 • zamawianie i rezerwację materiałów do wypożyczenia,
 • przedłużanie terminu zwrotu wypożyczonych pozycji,
 • sprawdzanie swojego konta czytelniczego,
 • zapamiętywanie wszystkich lub wybranych wyników wyszukiwania (schowek) oraz zarządzanie nimi (np. wysłanie mailem),
 • bezpośredni dostęp do pełnego tekstu dokumentu w postaci elektronicznej, o ile znajduje się on w zasobach Biblioteki.

Ze strony głównej katalogu online istnieje:

 • bezpośredni dostęp do zdigitalizowanych katalogów kartkowych,
 • możliwość zapoznania się z nowościami w zbiorach BG - zakładka Nowości,
 • możliwość przeszukiwania zasobów bibliotek innych uczelni Trójmiasta - zakładka Wybierz bibliotekę.

Należy pamiętać, że...

.... katalog można przeszukiwać również za pośrednictwem multiwyszukiwarki - należy wpisać w jej okno szukany termin, a na wyświetlonym ekranie wyników, zawęzić je do pozycji z katalogu (więcej o przeszukiwaniu za pomocą multiwyszukiwarki w pomocy).

...przeglądanie katalogu jest możliwe bez uprzedniego logowania się do konta, natomiast aby zamówić książkę do wypożyczenia należy zalogować się w koncie czytelnika.

...po zakończeniu pracy niezbędne jest wylogowanie się z konta.Informacje na temat wyszukiwania i zamawiania pozycji w katalogu online
znajdują się w części poświęconej wypożyczaniu zbiorów