Print this page

Zdigitalizowane katalogi kartkowe BG GUMed


Zdigitalizowane katalogi kartkowe

Są to zeskanowane katalogi kartkowe zbiorów zgromadzonych do 1991 r. włącznie:

 • alfabetyczny książek z możliwością zamawiania online; karty katalogowe uszeregowane są wg alfabetu łacińskiego z pominięciem polskich znaków diakrytycznych oraz według:
  • haseł autorskich,
  • haseł tytułowych (pierwsze słowa tytułu), w przypadku, gdy książka posiada więcej niż trzech autorów,
 • przedmiotowy,
 • doktoratów i habilitacji,
 • prac magisterskich powstałych na Wydziale Farmaceutycznym,
 • filmów i przeźroczy,
 • beletrystyczny informuje o zbiorach beletrystycznych zgromadzonych do 1996 r.,
 • czasopism - wykazuje zasoby czasopism polskich i zagranicznych, jakie wpłynęły do Biblioteki do końca 2002 r.

przykład karty katalogowej czasopisma