Print this page

O Wypożyczalniach Biblioteki Głównej


  Wypożyczalnia

Wypożyczalnia znajduje się w holu wejściowym budynku i jest czynna w godzinach otwarcia Biblioteki.
Z jej usług mogą korzystać wszyscy studenci, a dokumentem uprawniającym do wypożyczania jest legitymacja studencka GUMed.

Pamiętaj! Nie można jej odstępować osobom trzecim.

Zasady korzystania z Wypożyczalni zawiera Regulamin Wypożyczalni BG GUMed.


W Wypożyczalni można:

 • odebrać pozycje zamówione online,
 • zwrócić wypożyczone materiały,
 • uregulować opłaty za nieterminowe zwroty wypożyczonych pozycji oraz ich zniszczenie lub uszkodzenie,
  Ważne: dokonywanie płatności możliwe tylko za pomocą kart płatniczych!
 • uregulować sprawy związane z zagubieniem wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
 • otrzymać poświadczenie braku zobowiązań wobec Biblioteki m.in. na kartach obiegowych,
 • pobrać skierowanie do innych bibliotek uczelni państwowych Trójmiasta, aby móc wypożyczać ich zbiory
  (możliwość ta przysługuje każdemu studentowi GUMed, po dopełnieniu pozostałych formalności w bibliotece, z której chce się korzystać).


Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

Za pośrednictwem Wypożyczalni Międzybibliotecznej można sprowadzić publikacje, które nie są dostępne w bibliotekach Trójmiasta:

 • nieodpłatnie: książki z bibliotek polskich, prace doktorskie, prace habilitacyjne (do korzystania tylko i wyłącznie na miejscu w Strefie Nauki),
 • odpłatnie: książki z bibliotek zagranicznych, artykuły z czasopism w formie plików elektronicznych (wg zasad przyjętych przez biblioteki realizujące zamówienia).

Koszty związane ze sprowadzeniem materiałów z innych bibliotek w całości ponosi osoba zamawiająca. Termin zwrotu wypożyczonych dzieł określa biblioteka wypożyczająca.

Kontakt: miedzybibl@gumed.edu.pl
tel. (58) 349 10 51

Kontak z bibliotekarzem w Czytelni 1 lub 2:
poniedziałek 10:00-15:00
wtorek-piątek 8:00-15:00