Print this page

Odbiór i zwrot wypożyczonych materiałów


Odbiór zamówionych książek

1. Zamówione książki należy odbierać osobiście; przy odbiorze niezbędne jest okazanie legitymacji studenckiej.

2. Przed zgłoszeniem się do Wypożyczalni warto sprawdzić w koncie czytelnika, czy zamówiona książka ma status: Do odbioru.

3. Książki należy odbierać w ciągu 5 dni (wliczając niedziele i święta):

  • od daty złożenia zamówienia, np. pozycje zamówione 5 grudnia można odebrać do 10 grudnia włącznie,
  • lub - w przypadku pozycji rezerwowanych - od daty ich zwrotu przez innego czytelnika (informuje o tym mail z Wypożyczalni).

4. Książki nieodebrane w ustalonym terminie odsyłane są do magazynu.Zwrot wypożyczonych książek

1. Zwrotu wypożyczonych pozycji można dokonać bezpośrednio w Wypożyczalni oddając je bibliotekarzowi lub do skrzynki zwrotów w przedsionku bocznego wejścia do Biblioteki, od ul. Dębinki (od pon. do pt. przed godzinami otwarcia).

2. Za zniszczenie lub uszkodzenie książki pobierana jest opłata zgodna z cennikiem.

3. W przypadku zagubienia zbiorów bibliotecznych czytelnik zobowiązany jest:

  • zwrócić egzemplarz tego samego lub nowszego wydania,
  • lub odkupić inną książkę wskazaną przez kierownika Oddziału Udostępniania Zbiorów.

4. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu następuje automatyczna blokada konta czytelnika i system nalicza kary.

Ważne:
Wysokość kary wynosi 0,50 zł/dzień za każdy przetrzymany wolumin.
Kary uiszcza się w Wypożyczalni, a płatność możliwa jest tylko za pomocą kart płatniczych.