Print this page

Test zaliczeniowy


Test zaliczeniowy

Warunkiem zaliczenia przedmiotu Szkolenie biblioteczne online, jest prawidłowe rozwiązanie testu online:

  • test składa się z 20 zamkniętych pytań jednokrotnego wyboru,
  • logowanie do testu następuje po podaniu imienia, nazwiska i numeru albumu,
  • zaliczenie uzyskuje się po udzieleniu minimum 60% poprawnych odpowiedzi na pytania zamieszczone w teście,
  • student ma 3 podejścia do testu,
  • test w I terminie jest aktywny od 01.10. do 16.11.2018 r. do godz. 15:00,
  • w przypadku niezaliczenia przedmiotu w pierwszym terminie, istnieje możliwość poprawienia testu w dodatkowym (poprawkowym) terminie, tj. 17.12.2018-18.01.2019 r. g. 15:00, z dostępną 1 próbą.

Kontakt w razie problemów z logowaniem się do testu:
Sekretariat Biblioteki Głównej GUMed - biblsekr@gumed.edu.pl, tel. (58) 349 10 40

 


DZIĘKUJEMY!
ŻYCZYMY POWODZENIA W ROZWIĄZYWANIU TESTU
I ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO KORZYSTANIA
Z ZASOBÓW I USŁUG BIBLIOTEKI!