Print this page

O udostępnianiu zbiorów w czytelniach BG


Zbiory drukowane i zasoby elektroniczne udostępniane są na miejscu w Strefie Nauki, czyli Czytelni 1 i 2, Czytelni Informacji Naukowej oraz w pokojach pracy.

 


W czytelniach istnieje wolny dostęp do zbiorów, tzn. można z nich korzystać samodzielnie. Księgozbiory zabezpieczone są przed kradzieżą.


Godziny otwarcia Strefy Nauki:

Z czytelni oraz pokoi pracy można korzystać w godzinach otwarcia Bilioteki:

poniedziałek   
wtorek - piątek   
sobota   

10:00-19:45
08:00-19:45
09:00-15:00Korzystający ze Strefy Nauki są zobowiązani:

  • pozostawić okrycia wierzchnie, parasole, teczki itp. w szatni,
  • wyłączyć telefony komórkowe,
  • zachować ciszę,
  • przestrzegać zakazu spożywania posiłków i napojów, z wyjątkiem wody w plastikowych butelkach z zakrętkami lub napojów w zamykanych kubkach termicznych,
  • składać rewersy na pozycje z magazynu nie później niż na pół godziny przed zamknięciem czytelni,
  • pozostawić wykorzystane pozycje we wskazanych miejscach lub zwrócić je bibliotekarzowi, bez samodzielnego odkładania książek na półki,
  • oddać dzieła w stanie nieuszkodzonym, a zauważone braki zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi,
  • przestrzegać zasad korzystania z pokoi pracy.

Szczegółowe przepisy dotyczące korzystania z poszczególnych agend Strefy Nauki określają ich regulaminy.