Print this page

O usługach Biblioteki Głównej


Podstawowymi usługami Biblioteki są:

  • wypożyczanie zgromadzonych i opracowanych zbiorów na zewnątrz,
  • udostępnianie ich na miejscu.

Ponadto Biblioteka:

  • szkoli w zakresie informacji naukowej, a w szczególności z korzystania z elektronicznych baz danych udostępnianych przez Bibliotekę,
  • udostępnia Internet do celów naukowych i dydaktycznych poprzez sieć uczelnianą oraz sieci bezprzewodowe,
  • oferuje możliwość korzystania z zasobów cyfrowych Biblioteki spoza sieci uczelnianej, w tym z komputera domowego, dzięki serwerowi proxy (usługa zdalnego dostępu),
  • w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych sprowadza z innych bibliotek oraz instytucji naukowych te dokumenty, których nie posiada w swoich zbiorach i które nie są dostępne w bibliotekach Trójmiasta (usługi odpłatne zgodnie z cennikiem):

Na terenie Biblioteki, w kąciku kopiowania Strefy Nauki, można też samodzielnie wykonać kopie materiałów (bibliotecznych i własnych):

  • kserokopie i wydruki - odpłatnie: 0,15 zł/A4 (należy pamiętać o drobnych - maszyny nie wydają reszty)
  • skany - bezpłatnie.