Print this page

Wyszukiwanie w katalogu online


Ogólne zasady przeszukiwania katalogu online obowiązujące we wszystkich rodzajach wyszukiwania:

 1. Nie stosujemy rozróżnienia na małe i wielkie litery.
 2. Stosujemy polskie znaki diakrytyczne (np. ą, ń, ż).
 3. Przy wyszukiwaniu wg tytułów pomijamy rodzajniki typu a, an, the, der, die, ein występujące na początku tytułu.


Wyszukiwanie

Aby znaleźć poszukiwaną pozycję należy wpisać szukany termin (np. Bochenek czy też fizjologia) w polu znajdującym się u góry ekranu i zatwierdzić go przyciskiem Szukaj.
W konsekwencji, jako wyniki wyświetlane są pozycje, w których wpisany termin występuje w dowolnym indeksowanym polu rekordu bibliograficznego.
Pozycje te wyświetlane są według trafności, czyli jako pierwsze pokazują się publikacje, w których szukana fraza występuje w polu tytułu, autora lub tematu. System umożliwia posortowanie wyników wyszukiwania - opcja Uporządkuj według na górze, po prawej stronie ekranu - należy wybrać odpowiedni sposób (np. wg autora, daty wydania, tytułu).

Pomocą w doprecyzowaniu wyników wyszukiwania są dostępne z lewej strony ekranu opcje umożliwiające zawężenie wyników:

 • wpisując dodatkowy termin wyszukiwawczy w okienku Dodatkowe terminy i klikając Dodaj, możemy ograniczyć wyniki do pozycji zawierających wpisany dodatkowy termin,
 • terminy dostępne w pozostałych okienkach (Lokalizacja, Autor, Rok wydania, itd.) pomagają zawęzić rezultaty wyszukiwania - wystarczy klikąć wybrany termin, aby uzyskać wykaz publikacji spełniających ograniczenie pierwszego wyszukiwania. Dzięki temu można znaleźć np. tylko pozycje do wypożyczenia lub tylko takie, z których można skorzystać z Czytelni albo tylko najnowsze wydania danego tytułu.

Aby rozszerzyć wyniki wyszukiwania, należy wpisując termin zastosować znaki maskujące:

* odpowiada dowolnej lczbie znaków(np. pielęgn* dla terminów: pielęgniarka, pielęgnowanie, pielęgniarstwo),
? zastępuje pojedynczy znak (np. wom?n dla terminów: woman, women).Wyszukiwanie zaawansowane

Umożliwia prowadzenie wyszukiwania wg wybranej kategorii, tj. dowolne pole, autor, tytuł, hasło przedmiotowe, ISBN, ISSN, sygnatura, tytuł serii, oraz łączenie poszukiwanych terminów (maksymalnie czterech) z jednej lub kilku kategorii.Wyszukiwanie w innych bibliotekach Trójmiasta

Wybierz bibliotekę (górne menu strony startowej katalogu) pozwala na przeszukiwanie katalogu Trójmiejskiego Zespołu Bibliotek - TZB (tj. jednoczesne przeszukiwanie zasobów bibliotek: GUMed, Akademii Morskiej w Gdyni, Akademii Muzycznej w Gdańsku, Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskiego Centrum Solidarności) - pamiętać jednak należy, że zamówić książkę do wypożyczenia można tylko ze strony WWW katalogu danej biblioteki, a można do tych katalogów przejść również z ww. górnego menu.Lista tytułów

Efektem wszystkich rodzajów wyszukiwania jest ekran z listą tytułów. Ekran ten zawiera skrócone opisy pozycji wraz z:

 • informacją o ilości egzemplarzy m.in. tych dostępnych do wypożyczenia poprzez Wypożyczalnię,
 • informacją o dostępnej wersji elektronicznej - o ile Biblioteka dostęp online do pełnego tekstu publikacji posiada,
 • aktywnymi opcjami:
  • zobacz egzemplarze - wykaz wszystkich egzemplarzy książki; poprzez ten link przechodzimy do listy egzemplarzy umożliwiającej zamawianie lub rezerwację pozycji do wypożyczenia.
  • dodaj do schowka.

Poniżej widok ekranu ze szczegółowym opisem publikacji
(ekran pojawa się po aktywacji tytułu)
- możliwość zapoznania się z hasłami przedmiotowymi i zamówienia egzemplarza do wypożyczenia

Należy pamiętać, że...


...wśród zasobów Biblioteki znajduje się wiele e-książek, dlatego też warto sprawdzać czy dana pozycja jest dostępna online.